• 1000

Oferujemy kompleksowe usługi prawno-podatkowe w zakresie reorganizacji działalności w ramach grup kapitałowych.

KPMG w Polsce oferuje wsparcie zarówno na etapie planowania, jak i wdrażania reorganizacji (połączenia, podziały, aporty, przekształcenia i tworzenie podmiotów gospodarczych).

W ramach świadczonych przez nas usług zapewniamy:

  • wsparcie przy poprawnym podatkowym rozliczeniu restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej,
  • weryfikację rynkowości rozliczeń w związku z dokonaną relokacją aktywów w ramach grupy kapitałowej,
  • zabezpieczenie rekomendowanego podejścia poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnych,
  • wskazanie kluczowych ryzyk z perspektywy klauzul antyabuzywnych.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe