• 1000

Instytut Komitetów Audytu istnieje w KPMG od ponad 20 lat i jest obecny w ponad 40 krajach na świecie.

Celem instytutu jest dostarczanie członkom Komitetów i Rad Nadzorczych w różnych krajach praktycznych wskazówek i spostrzeżeń, a także stwarzanie możliwości wymiany poglądów ukierunkowanych na wzmacnianie nadzoru nad sprawozdawczością finansową i jakością badania sprawozdania finansowego oraz odnoszących się do zagadnień, które w dzisiejszym świecie stanowią największe wyzwania dla organów nadzorujących w spółkach: począwszy od nadzorowania ryzyk i nowych technologii po strategię i zgodność działania z prawem i regulacjami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat działania Instytutu Komitetów Audytu KPMG, prosimy o kontakt z Markiem Gajdzińskim, Stacy Ligas, Anną Paszkiewicz lub z odpowiednim partnerem odpowiedzialnym za badanie sprawozdania finansowego.

Skontaktuj się z nami

Zobacz także

Narzędzia audytowe i webinaria