Niestabilna sytuacja geopolityczna, rosnąca inflacja i widmo globalnej recesji, które tak istotnie wpłynęły na otoczenie biznesowe i zwiększyły ryzyko prowadzenia działalności w ostatnim czasie, stanowić będą jedne z najistotniejszych, ale nie jedyne wyzwania makroekonomiczne, z jakimi mierzyć się będą przedsiębiorstwa w 2023 r.

Na podstawie rozmów z członkami komitetów audytu i kierownictwem przedsiębiorstw KPMG wyróżniło osiem obszarów, które komitety audytu powinny mieć na uwadze określając i realizując agendę działania na 2023 r. Są to:

  • Monitorowanie sprawozdawczości finansowej i powiązanych kontroli jako nadrzędny priorytet komitetów audytu
  • Sprecyzowanie roli komitetu audytu w monitorowaniu ryzyka klimatycznego i innych ryzyk z obszaru ESG, ze szczególnym naciskiem na zakres i jakość ujawnień informacji
  • Koncentracja na przywództwie i zarządzaniu talentami funkcji finansowych
  • Wzmacnianie jakości audytu i ustalenie jasnych oczekiwań co do bieżącej otwartej i szczerej komunikacji z audytorem
  • Pomoc w zapewnianiu, by audyt wewnętrzny koncentrował się na kluczowych ryzykach organizacji, poza sprawozdawczością finansową i zgodnością działania z prawem i regulacjami, był wartościowym zasobem dla komitetu
  • Skupienie uwagi na kwestiach etycznych, kulturze organizacji i programach zapewniania zgodności.
  • Bycie na bieżąco z globalnymi zmianami w zakresie podatków i ryzyk podatkowych jako istotnych elementów ESG
  • Analiza składu i kompetencji komitetu audytu.

Zobacz także