Marek Gajdziński

Partner, Szef Działu Audytu

KPMG w Polsce

Rozpoczął pracę w KPMG w 1996 roku w Departamencie Sprawozdań Finansowych, a od 2005 roku jest Szefem biura KPMG w Poznaniu – największego biura regionalnego KPMG, będąc jednocześnie Szefem Działu Rachunkowości Rynków Kapitałowych, specjalizującego się w usługach doradczych dla spółek notowanych lub ubiegających się o notowanie na GPW. W 2019 roku został Szefem Działu Audytu w KPMG w Polsce. Zarządzał wieloma projektami związanymi z badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych przygotowanymi zgodnie z polskimi, międzynarodowymi (MSSF) i amerykańskimi (US GAAP) standardami raportowania i rachunkowości. W latach 2013-2018 był odpowiedzialny za rozwój rynków (Head of Markets) w KPMG w Polsce. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych i usługach doradczych dla firm z sektora energetycznego. W KPMG jest partnerem akredytowanym do świadczenia usług transakcyjnych typu due diligence.

  • Rynki krajowe
  • Excecutive MBA, International Business, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

  • Excecutive MBA, International Business, Uniwersytet w Bristolu

  • Magister, Zarządzanie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  • Biegły rewident

  • ACCA

  • FCCA