Anna Paszkiewicz

Partner Associate, Audyt Ogólny

KPMG w Polsce

Anna rozpoczęła pracę w KPMG w 2006 roku a od 2019 roku jest dyrektorem w departmencie Audytu Ogólnego. Podczas swojej ponad 14 letniej kariery Anna świadczyła usługi badania sprawozdań finansowych zarówno dla międzynarowodowych jak i dla polskich spółek działających głównie w branży farmaceutycznej, motoryzacyjnej oraz spożywczej. Zarządza wieloma projektami związanymi z badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi (MSSF) standardami raportowania i rachunkowości. Pełni rolę partnera na projektach audytowych prowadzonych dla międzynarodowych organizacji posiadających zcentralizowane usługi finansowe i księgowe w centrach usług wspólnych (SSC). Posiada doświadczenie i wiedzę z zakresu badania systemów kontroli wewnętrznych nad procesem raportowania (ICFR) zgodnie z amerykańskimi standardami PCAOB. Wielką przyjemność odnajduje w prowadzeniu szkoleń z przepisów księgowych jak i standardów badania.

  • Magister, Finanse i Bankowość, Szkoła Główna Handlowa

  • Biegły rewident

  • Członek ACCA