Zabezpieczenie majątku rodziny – firmy rodzinne i sektor MŚP

Zabezpieczenie majątku rodziny – firmy rodzinne i MŚP

Nasi doradcy, z pomocą wieloletniego doświadczenia, są w stanie przedstawić „szyte na miarę” rozwiązania odpowiednie dla Państwa firmy rodzinnej.

Przedstawiamy „szyte na miarę” rozwiązania odpowiednie dla Państwa firmy rodzinnej.

Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta

Doradcy KPMG dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, są w stanie przedstawić „szyte na miarę” rozwiązania odpowiednie dla Państwa firmy rodzinnej, w szczególności zidentyfikować odpowiednich sukcesorów biznesu oraz odpowiednie rozwiązania zmniejszające ryzyko ewentualnych sporów rodzinnych.

Konstytucja rodzinna

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu odpowiednich dokumentów dostosowanych indywidualnie do konkretnej rodziny, określających zasady oraz wartości, jakimi kieruje się rodzina w prowadzeniu biznesu, w relacjach pomiędzy poszczególnymi jej członkami oraz pracownikami.

Zabezpieczenie sukcesorów oraz przekazujących biznes

Nasze wsparcie obejmuje doradztwo w zakresie godziwego zabezpieczenia interesu osób przekazujących biznes oraz adekwatnego zabezpieczenia sukcesorów, w szczególności poprzez doradztwo strategiczne w zakresie ograniczenia ryzyka związanego z możliwymi roszczeniami po przeprowadzeniu procesu sukcesji przedsiębiorstwa.

Negocjacje przy sporach i konfliktach

Jeżeli spór lub konflikt jest nieunikniony, KPMG zapewnia asystę w prowadzeniu negocjacji pomiędzy skonfliktowanymi stronami.

Analiza posiadanego majątku pod kątem dywersyfikacji aktywów

Sukcesja to także idealny moment na myślenie o przyszłości firmy oraz analizę majątku rodziny. Jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę posiadanego majątku pod kątem dywersyfikacji aktywów w celu zabezpieczenia bytu rodziny.

Bądź z nami w kontakcie