• 1000

Nowe wyzwania, jak i nowe możliwości powodujące konieczność szybkiego dostosowania obecnych strategii, modeli biznesowych i operacyjnych przedsiębiorstw z sektora usług finansowych. Nowe technologie, nowi gracze na rynku usług finansowych, otwarta bankowość, klientocentryczność i zmieniające się oczekiwania klientów cyfrowych - to tylko niektóre z tematów, z którymi wszystkie instytucje finansowe muszą się mierzyć. lnstytucje finansowe patrzą w przyszłość, w której efektywne działanie wymaga ścisłego powiązania funkcji front, middle i backoffice, przyszłość opierającej się na współpracy - taka, w której zaufanie, wzrost i dostarczanie wartości są najważniejsze.

KPMG może pomóc odpowiedzieć na te wyzwania Nasz globalny, multidyscyplinarny zespół profesjonalistów posiada unikalne doświadczenie w projektach doradczych skutkujących poprawą efektywności, uzyskaniem przewagi konkurencyjnej oraz osiągnięciem pożądanych wyników w branży usług finansowych.

KPMG nieustannie ewoluuje i rozwija się, aby móc świadczyć najwyższej jakości usługi oparte na wiedzy, doświadczeniu oraz technologiach, kompleksowo doradzając instytucjom finansowym w ich wyzwaniach, wspierając je zarówno w generowaniu nowoczesnych koncepcji biznesowych, jak i ich realizacji i wdrożeniu.

Customer & Strategy

Ponad ¾ instytucji finansowych w Polsce deklaruje, że transformacja klientocentryczna stanowi dla nich priorytetowe wyzwanie. Dobrze zaplanowana i skutecznie przeprowadzona transformacja, wsparta zintegrowanym sposobem zarządzania organizacją, zoperacjonalizowaną strategią, podejściem do zarządzania procesami i digitalizacją napędzanym głosem klienta oraz pro-kliencką kulturą organizacją, wspierającą współpracę i przełamującą silosy pozwala organizacjom osiągać ponadprzeciętne rezultaty biznesowe, zarówno po stronie przychodowej, jak i kosztowej.

Technology & Operations

Technologia może pomóc w budowaniu lepszych relacji z klientami, obniżaniu kosztów, napędzaniu wzrostu i generowaniu wartości, ale ma też potencjał, by zadziałać odwrotnie. Kluczowe jest żeby dokonywać właściwych inwestycji w odpowiednim czasie. KPMG wspiera organizacje na każdym etapie cyfrowej transformacji, od strategii poprzez realizację i od wizji do wartości. Technologia może pomóc w budowaniu lepszych relacji z klientami, obniżaniu kosztów, napędzaniu wzrostu i generowaniu wartości, ale ma też potencjał, by zrobić dokładnie odwrotnie. Kluczowe jest żeby dokonywać właściwych inwestycji w odpowiednim czasie. KPMG wspiera organizacje na każdym etapie cyfrowej transformacji, od strategii poprzez realizację i od wizji do wartości.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje