• 1000

Prosty sposób na wdrożenie w firmie e-Faktur

KPMG XeF ułatwia proces obsługi faktur sprzedażowych i zakupowych zgodnych z KSeF

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów w lipcu 2024 roku wszystkie firmy, które są podatnikami VAT oraz mają siedzibę w Polsce, będą zobligowane do korzystania z KSeF. Wymusza to na przedsiębiorstwach potrzebę dostosowania dotychczasowych procesów i systemów do planowanych zmian. Oferujemy kompleksowe rozwiązanie (KPMG XeF) do obsługi tego procesu. 

Co zyskasz dzięki aplikacji KPMG XeF?


Obsługa całego procesu z jednego miejsca w systemie

Cały proces obsługi e-Faktur w jednym miejscu


Oszczędność czasu

Oszczędność czasu


Automatyczne przetwarzanie danych

Automatyczne przetwarzanie danych


Minimalizacja błędów i bezpieczeństwo

Minimalizacja błędów i bezpieczeństwo


Ułatwiony dostęp do dokumentów i monitorowanie ich statusu

Ułatwiony dostęp do dokumentów i monitorowanie ich statusu


Zwiększona efektywność procesów biznesowych

Zwiększona efektywność procesów biznesowych 

strzałka

KPMG XeF to przemyślane i proste w obsłudze rozwiązanie pozwalające zweryfikować poprawność faktury przed jej wysłaniem do KSeF

oraz kierować z jednego miejsca w systemie całym procesem obsługi faktur sprzedażowych i zakupowych. Narzędzie jest dostosowywane do zmian prawnych i wdrażane przez interdyscyplinarny zespół podatkowo-techniczny, który zapewnia zgodność z wymaganiami od strony merytorycznej i systemowej. 

Najważniejsze cechy narzędzia

Kompleksowość

  • Zarządzanie całym procesem z jednego miejsca w systemie (kokpit do zarządzania programem)
  • Obsługa faktur sprzedażowych i zakupowych
  • Dodatkowe funkcje: walidacja przed wysłaniem, statusy, uprawnienia, logi błędów, monitorowanie zadań, wizualizacja
  • Przechowywanie dodatkowych informacji (KSeF ID, data otrzymania faktury w KSeF)

Prostota

  • Intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs
  • Jedna dedykowana transakcja w systemie SAP do obsługi całego procesu
  • Łatwość wprowadzania i przeglądania danych przez użytkowników
  • Rozwiązanie zbudowane w powszechnie używanym systemie SAP

Rozszerzanie funkcjonalności

Możliwe dodanie nowych funkcji wynikających z potrzeb klientów na bazie zrealizowanych projektów

Dostosowanie do zmian prawnych

Uwzględnianie w aplikacji wchodzących w życie nowych regulacji prawnych (np. kolejne wersje schemy)

Model wdrożenia KPMG XeF

laptop z otwartą aplikacją KPMG XeF

Oferujemy KPMG XeF w modelu on premise. Instalujemy aplikację w środowisku lokalnym systemu SAP u klienta. 

Wdrożenie produktu w 5 krokach

 1. Przygotowanie informacji o wymogach struktury logicznej e-Faktury.
 2. Analiza podatkowo-techniczna obecnych procesów fakturowania (faktury sprzedażowe, faktury zakupowe, obieg faktur) wraz z mapowaniem informacji (z obecnych wydruków faktur na strukturę logiczną dla e-faktury) oraz rekomendacjami dotyczącymi dostosowania procesów i systemów w celu zapewnienia zgodności procesów i wymaganych danych. Analiza jest przeprowadzana w formie warsztatów.
 3. Przygotowanie projektu technicznego rozwiązania dla e-faktur umożliwiającego integrację z KSeF.
 4. Wdrożenie rozwiązania dla e-faktur uwzględniająca konfigurację narzędzia, testy, szkolenia i dokumentację dla użytkowników.
 5. Wsparcie powdrożeniowe – zarówno podatkowe, jak i techniczne (w tym dostosowanie narzędzia do zmian prawnych).

Czym są e-Faktury i dlaczego to takie ważne?

>e-Faktura to faktura wystawiona i otrzymana za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur

>e-Faktura to faktura wystawiona w akceptowanym przez Ministerstwo Finansów ustandaryzowanym formacie xml

>e-Faktura to faktura wystawiona zgodnie ze strukturą logiczną opublikowaną przez Ministerstwo Finansów

>e-Faktura zostaje uznana za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF i otrzymaną w dniu przydzielenia jej przez KSeF numeru identyfikacyjnego


Dostawca
DOSTAWCA
Data faktury = data wysyłki do KSeF

Data faktury = data wysyłki do KSeF
KSeF
Data nadania nr KSeF = data otrzymania

Data nadania nr KSeF = data otrzymania
Nabywca
NABYWCA

Od 1 stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy mogą wystawiać e-Faktury za pośrednictwem KSeF. Jest to jedna z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji sprzedażowych i zakupowych – obok faktur papierowych i już funkcjonujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Od 1 lipca 2024 r. podatnicy VAT czynni mają obowiązek dokumentowania obrotu wyłącznie e-Fakturami.