Zespół doradczy dla sektora technologii informacyjnych, mediów i komunikacji świadczy usługi dla klientów z takich branż jak: elektronika, oprogramowanie, telekomunikacja, media, rozrywka i turystyka.

Dzisiejszy przemysł TMT stwarza podstawy dla połączonej globalnej ekonomii – nowego środowiska, które oferuje wielkie możliwości, ale kryje też wiele wyzwań. Nowe technologie przyjmują się w bardzo szybkim tempie. Zachodzą również istotne zmiany w wykorzystaniu mediów oraz w oczekiwaniach konsumentów. Wzrastające ujednolicenie modeli biznesowych, modernizacja platform finansowych oraz dostępność kapitału oznaczają, że liczba fuzji i przejęć wzrośnie.

KPMG wspiera klientów w uzyskiwaniu wartości dodanej w poszczególnych obszarach, ale również identyfikuje możliwości wzrostu i rozwoju w branżach pokrewnych. Jakość usług buduje poprzez systematyczne badania rynkowe oraz Sektorowe Centrum Doskonałości dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2008 roku centrum to mieści się w Warszawie i umożliwia ekspertom KPMG, klientom i partnerom biznesowym wykorzystywanie zasobów specjalistycznej wiedzy oraz rozwój rozwiązań i modeli biznesowych.

W ramach sektora technologii, mediów i komunikacji eksperci KPMG przygotowują liczne publikacje na temat możliwości rozwoju i trendów, które będą oddziaływały na firmy z branży TMT. Przygotowane raporty dostarczają informacje o szybko zachodzących zmianach i ich wpływie na modele biznesowe firm.

  

  

Powiązane publikacje