Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji są już powszechnie wykorzystywane zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym do tworzenia lepszych produktów, usług, obniżania kosztów czy uwalniania pracowników od rutynowych prac administracyjnych. Rozwiązania bazujące na AI niosą ze sobą wiele szans i możliwości, warto jednak pamiętać o potencjalnych zagrożeniach wiążących się z tą technologią.

Szczególnymi obszarami, które znalazły się pod lupą dostawców, użytkowników i organów regulacyjnych są ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych. Globalny raport KPMG „Privacy in the new world of AI‘’ analizuje wpływ powszechnego stosowania sztucznej inteligencji na prywatność. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zachęcamy do zapoznania się z polską analizą raportu oraz z pełną treścią globalnej publikacji.

Ryzyko studzi entuzjazm

Według „KPMG global tech report 2023” liderzy technologiczni uważają sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe za najważniejszą technologię do osiągnięcia swoich celów biznesowych w najbliższym czasie. Jednak podobnie jak w przypadku każdej nowej technologii, diagnozowane są również ryzyka. Niepokój respondentów widać zarówno we wspomnianym wyżej globalnym badaniu, jak i w przeprowadzonym kilka miesięcy temu przez KPMG w Australii „Trust in artificial intelligence”.

liderów technologicznych twierdzi, że ich postępy w automatyzacji są opóźnione z powodu obaw o sposób podejmowania decyzji przez narzędzia oparte na sztucznej inteligencji1.

ankietowanych nieufnie podchodzi do systemów opartych na sztucznej inteligencji2.

respondentów uważa, że korzyści płynące z AI przewyższają ryzyko2.

Powszechne i nieuregulowane wykorzystanie sztucznej inteligencji budzi też pytania o jej wpływ na prawa człowieka i prywatność. Algorytmy są nieprzewidywalne, złożone i trudne do wyjaśnienia. Biorąc pod uwagę ich zastrzeżony charakter brakuje im przejrzystości, a wyniki generowane przez AI powstają w oparciu o przetwarzanie na dużą skalę danych z Internetu, zwiększając ryzyko wycieku poufnych informacji i naruszenia prawnie chronionych danych osobowych. Aby firmy mogły maksymalnie wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji, potrzebują być na bieżąco z informacjami na temat wpływu AI na prywatność i bezpieczeństwo danych.

1„KPMG global tech report 2023”, KPMG International, 2023.

2„Trust in artificial intelligence”, The University of Queensland i KPMG Australia, 2023.

Download PDF

Privacy in the new world of AI

Jak budować zaufanie do nieoswojonej sztucznej inteligencji?Pobierz PDF ⤓Plany regulacyjne podsycają nadzieję

Unia Europejska podejmuje pierwszą na świecie próbę ustanowienia przepisów, które mogą okazać się najbardziej surowymi regulacjami dotyczącymi ochrony prywatności użytkowników AI. Rada, Parlament i Komisja Europejska zaproponowały ustawę o sztucznej inteligencji (EU AI Act). Dokument opiera się na przepisach dotyczących prywatności zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO), które obejmują zasady dotyczące otwartości, uczciwości, algorytmicznego podejmowania decyzji i godności ludzkiej. Już w 2019 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opierając się na tych zasadach stworzyła podstawy zarządzania godną zaufania sztuczną inteligencją, które stanowią, że systemy AI powinny być niezawodne i bezpieczne przez cały cykl życia. EU AI Act dodatkowo wzmacnia te zasady nakazując, aby sztuczna inteligencja spełniała wspomniane warunki pod względem prawnym, etycznym i technicznym, przy jednoczesnym poszanowaniu wartości demokratycznych, praw człowieka i praworządności. Wiele z zasad OECD dotyczących sztucznej inteligencji można przyporządkować do zasad zabezpieczania prywatności w kontekście ochrony danych osobowych i rozszerzyć na zasady privacy by design, czyli uwzględnienie ochrony danych osobowych już w fazie projektowania. Przyjęcie tego podejścia może wzmocnić poczucie pewności klientów, organów regulacyjnych i innych zainteresowanych stron o wiarygodności sztucznej inteligencji oraz zminimalizować wszelkie negatywne skutki wynikające z jej funkcjonowania.

Istotne aspekty, które pomogą organizacjom budować zaufanie do sztucznej inteligencji

 • Zrozumienie otoczenia regulacyjnego i ustalenie strategii ochrony prywatności w zakresie sztucznej inteligencji

  Ustawodawcy, niezależne organy regulacyjne i inni decydenci konsekwentnie podkreślają konieczność dostosowania systemów sztucznej inteligencji do uznanych standardów. Dlatego ważne jest, aby zidentyfikować ramy regulacyjne mające zastosowanie w konkretnej branży i firmie oraz zaplanować sposób wdrożenia sztucznej inteligencji. Niezbędne jest stworzenie standardu dla wykorzystania AI, który spełnia najlepsze praktyki oraz usprawnienie rozwoju zarówno niej samej, jak i związanych z nią działań biznesowych.

 • Włączenie privacy by design do projektów AI

  Privacy by design, jak określono w normie ISO 31700 oraz w KPMG Privacy by Design Assessment Framework, może pomóc organizacjom w budowaniu prywatności w systemach AI. Dla prawidłowego wykorzystania sztucznej inteligencji niezbędna jest ocena wpływu na ochronę prywatności i kwestie zgodności już na etapie tworzenia pomysłu, a następnie przez cały cykl jego życia – poprzez Privacy Impact Assessment (PIA) lub Data Protection Impact Assessment (DPIA).

 • Ocena zagrożeń dla prywatności związanych ze sztuczną inteligencją

  Bezpieczeństwo danych może być związane zarówno z opracowywaniem wewnętrznych rozwiązań AI, jak i z korzystaniem z publicznych modeli, trenowanych na ogólnodostępnych danych. Istotna jest kontrola zgodności tych modeli z najnowszymi standardami, przepisami i najlepszymi praktykami. Wymóg ten dotyczy nie tylko dostawców, ale też klientów, którzy mogą prosić deweloperów o dokumentację dotyczącą oceny ryzyka prywatności.

 • Audyt systemu AI

  Twórcy i dostawcy systemów AI powinni zapewnić klientów i organy regulacyjne, że dołożyli niezbędnych starań, aby zbudować godne zaufania narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Jednym ze sposobów jest przeprowadzenie audytu pod kątem uznanych standardów, ram regulacyjnych i najlepszych praktyk, w tym oceny wpływu algorytmów. Podstawą jest badanie systemu za pomocą skryptów testowych, które mogą odnosić się do rzeczywistych scenariuszy, a także uzyskanie opinii użytkowników, które to z kolei pomogą zapewnić niezawodność i uczciwość technologii.

 • Poszanowanie praw i wyborów poprzez zapewnienie przejrzystości danych

  Dostawcy muszą być przygotowani na zarządzanie preferencjami odbiorców i wyjaśnianie kwestii budzących ich wątpliwości. Organizacje, które chcą wykorzystywać sztuczną inteligencję do zautomatyzowanego podejmowania decyzji powinny być w stanie zrozumiale wyjaśniać w jaki sposób AI może wpłynąć na finalnych odbiorców tej technologii. Stworzenie odpowiednich procedur może stanowić znaczne ułatwienie pozwalające na identyfikację danych i sposobów ich wykorzystywania przez sztuczną inteligencję.

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesu. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wspierając organizacje w kształtowaniu ich przyszłości.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Jak możemy pomóc?

Więcej z kategorii cyberbezpieczeństwo