Generatywne modele sztucznej inteligencji rewolucjonizują sposób funkcjonowania firm automatyzując szereg procesów. AI umożliwia realizację zadań z niezrównaną wydajnością i szybkością, ale jednocześnie stawia przed kadrą zarządzającą nowe wyzwania. W raporcie KPMG ”From promise to practice” przedstawiono analizę ram regulacyjnych, ryzyk prawnych oraz kwestii etycznych związanych z adaptacją generatywnej sztucznej inteligencji w firmach.

Skuteczne zarządzanie generatywną sztuczną inteligencją

Zarządzanie generatywną sztuczną inteligencją w firmach jest istotne z kilku kluczowych względów. W procesie rozwoju organizacji, któremu towarzyszy wykorzystanie AI, konieczne jest dostosowanie tempa i rodzaju wprowadzanych zmian do ewolucji tej technologii.

Nieodpowiednie i niewystarczające przygotowanie do wykorzystywania rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji może prowadzić do naruszenia zasad etyki pracy i niepożądanych skutków w postaci szkód reputacyjnych. Właściwe zarządzanie aplikacjami AI oparte na uczciwości, integralności i przejrzystych zasadach, jest potrzebne, aby minimalizować ryzyko wystąpienia niechcianych konsekwencji.

Skuteczne wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji powinno polegać na odpowiednio rozdzielonej odpowiedzialności pracowników, uwzględnianiu obowiązujących ram prawnych i etycznych, a także ciągłym pogłębianiu wiedzy na temat zasad funkcjonowania AI. Równie istotna jest polityka bezpieczeństwa, w tym stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych.

Ryzykowne obszary związane z wykorzystaniem AI w biznesie

Kluczowe wnioski


1Generatywna sztuczna inteligencja stanowi przełomową technologię o potencjale transformacyjnym w różnych dziedzinach i obszarach funkcjonowania organizacji.

2Wykorzystanie genAI wiąże się z istotnymi wyzwaniami prawnymi i etycznymi, które wymagają odpowiedniego przygotowania pracowników zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym.

3Organizacje powinny kształtować wszechstronne ramy zarządzania sztuczną inteligencją obejmujące zgodność z prawem, poprawność etyczną i transparentność zasad, aby odpowiedzialnie wykorzystywać potencjał tej technologii.

4Wdrożenie odpowiedniego podejścia do AI pozwoli firmom odpowiedzialnie i transparentnie wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję, jednocześnie minimalizując ryzyka i maksymalizując korzyści zarówno dla własnej działalności, jak i społeczeństwa.

5Ostatecznie kluczowe jest znalezienie równowagi między adaptacją innowacji a ochroną fundamentalnych wartości, co otworzy perspektywę na przyszłość, w której genAI będzie wykorzystywana dla ogólnego dobra społeczeństw i gospodarek.


Od obietnicy do działania – sztuczna inteligencja w praktyce biznesowej

Umiejętne zarządzanie nowym wyzwaniem w firmach
Pobierz raport ⤓

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesowej. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wpierając organizacje w kształtowaniu ich zrównoważonej przyszłości.

Jak możemy pomóc?

Publikacje, webinaria i subskrypcje

Więcej z kategorii technologia