Rafał Szafraniec

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Lider doradztwa dla sektora TMT

KPMG w Polsce

Rozpoczął pracę w KPMG w 2006 roku, a karierę w doradztwie podatkowym w 2002. Posiada ponad trzynastoletnie doświadczenie w usługach doradztwa podatkowego dla podmiotów krajowych i zagranicznych, zarówno w zakresie podatków pośrednich, jak i bezpośrednich. Jest zaangażowany w wiele projektów obejmujących bieżące doradztwo podatkowe, przeglądy podatkowe (zwłaszcza pod kątem podatku VAT), jak również obejmuje reprezentację klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Rafał jest uznanym prelegentem w zakresie bieżących zagadnień podatkowych na konferencjach oraz wydarzeniach biznesowych.

  • Podatki
  • Magister, Prawo, Uniwersytet Wrocławski

  • Magister, Stosunki Międzynarodowe, Uniwersytet Wrocławski

  • Absolwent Akademii Dyplomatycznej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych

  • Licencjonowany Doradca Podatkowy