• 1000

Przed firmami działającymi na rynku dóbr luksusowych stoją wyzwania, które wymagają refleksji i dostosowania się do zmieniających się trendów. Pojęcie luksusu nabiera nowego znaczenia, a klienci coraz częściej oczekują wyjątkowych doznań, dlatego producenci muszą kształtować swoją ofertę z myślą o dostarczaniu niezapomnianych przeżyć.

Kluczowe wnioski z badania

KPMG!
51 % r/r

zwiększyła się w 2022 roku grupa Polaków o rocznych dochodach równych lub wyższych niż 120 tys. zł.

KPMG!
12.2 % r/r

zwiększyła się całkowita wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce w 2023, osiągając 42,4 mld zł.

KPMG!
10 % r/r

spadła liczba HNWI w Polsce w 2022 roku.

KPMG!
7.1 % r/r

rozwinął się rynek samochodów premium i luksusowych i osiągnął wartość 25 mld zł, stanowiąc 59% rynku dóbr luksusowych w Polsce.

KPMG!
14 % r/r

spadły w 2022 roku średnie miesięczne zarobki osób bogatych i wynosiły one 113,3 tys.

KPMG!
23.8 % r/r

wzrosła w 2023 roku wartość rynku luksusowych obiektów hotelowych i SPA, który po raz pierwszy zajął drugie miejsce pod względem wartości sprzedanych usług osiągając 5,8 mld zł.


Od początku prowadzenia naszych analiz dotyczących rynku dóbr luksusowych, w tym majętności Polaków, obserwujemy nieustanny wzrost liczby osób zamożnych w kraju. Jest to trend utrzymujący się nieprzerwanie od wielu lat. Sytuacja ekonomiczna Polski jest dobra, gospodarka rozwija się dosyć dynamicznie, a co za tym idzie, rosną zarobki osób tu mieszkających, będących nabywcami dóbr luksusowych. Ustawodawca wprowadzając od 2022 roku nowe zasady rozliczeń w podatku PIT nie ułatwił nam zadania przygotowania tegorocznej analizy. Nowy próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł utrudnił wyodrębnienie poszczególnych grup podatników i dokonywanie właściwych porównań rok do roku. Na potrzeby raportu, do obliczeń wzięliśmy pod uwagę jedynie tych podatników, których dochody były równe lub większe niż 120 tys. zł, a dotyczy to obu porównywanych lat – 2021 i 2022. Oznacza to, że konsekwentnie obecnie nie zostali wzięci pod uwagę podatnicy o dochodach w przedziale 85-120 tys. zł, którzy byli analizowani w zeszłorocznej edycji raportu.

Co ciekawe, pomimo podwyższenia progu podatkowego, wzrosła liczba osób zarabiających ponad 120 tys. zł rocznie. Ten wzrost można wytłumaczyć m.in. wysoką inflacją i pokaźnymi podwyżkami płac. Dodatkowo, napływ do Polski także dobrze zarabiających obywateli Ukrainy, zatrudnionych w międzynarodowych korporacjach, również mógł przyczynić się do wspomnianego wzrostu.

Warto odnotować spore zmniejszenie liczby osób, które w poprzednich latach opodatkowywały swoje dochody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym w wysokości 19%. Można domyślać się, że nowe atrakcyjne warunki rozliczania dochodów na zasadach ogólnych, takie jak wyższy próg podatkowy, znacząca kwota wolna od podatku czy możliwości korzystania ze wspólnych rozliczeń i ulg podatkowych, spowodowały zmianę sposobu opodatkowania właśnie na zasady ogólne. Ten trend może również dotyczyć osób dotychczas korzystających z opodatkowania tzw. ryczałtem ewidencjonowanym.


Andrzej Marczak
Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Szef Zespołu ds. PIT w Polsce


Nowe oblicza luksusu

W obliczu wymagającego otoczenia makroekonomicznego, wiodące marki będą kontynuować wzrost, jednak dla wielu firm branży luksusowej nadchodzą trudne czasy pełne wyzwań transformacyjnych. Rosnąca polaryzacja kondycji finansowej uczestników rynku stwarza szansę na zwiększoną aktywność akwizycyjną najsilniejszych graczy.

W okresie ekonomicznej niepewności, na czoło stawki w luksusowej rywalizacji wysuwają się przede wszystkim dobra takie jak biżuteria, która jest jednocześnie uznawana za rodzaj inwestycji, co potwierdzają notowania złota osiągające historyczne szczyty na koniec 2023 roku. Warto podkreślić, że międzynarodowe agencje analityczne prognozują pozytywną sytuację na rynku złota w 2024 roku.

Producentów luksusowych kosmetyków również czekają dobre czasy i potencjał tzw. efektu szminki, który polega na zmianie preferencji konsumentów dóbr luksusowych w dobie kryzysu. Kategorią, która także ma przed sobą dobre perspektywy, jest turystyka luksusowa, ponieważ dane wskazują na pełne odbicie po okresie pandemii.

Wśród trendów omówionych w raporcie znajdują się: cyfrowa ewolucja, dobra luksusowe oparte na doświadczeniu (ang. experience-based goods), rosnące znaczenie jakości życia, trend „no logo” oraz personalizacja i budowanie trwałych relacji z klientami. Wyzwaniami, z jakimi w najbliższym czasie będą się mierzyć przedstawiciele rynku dóbr luksusowych, a które zostały omówione w raporcie, będą złożona mieszanka pokoleniowa nabywców oraz rosnąca świadomość konsumentów z naciskiem na odpowiedzialność środowiskową i społeczną.


Za nami kolejny rok i siła rynku dóbr luksusowych została przetestowana raz jeszcze. Po kilku latach wyzwań związanych z pandemią, wojną, kryzysem energetycznym przyszedł czas na przedłużającą się inflację, która spowodowała globalne zaciskanie pasa przez konsumentów.

Aktualna forma światowego rynku dóbr luksusowych jest wciąż bardzo dobra – w 2023 roku jego wartość wzrosła o 11% przekraczając poziom 1,5 biliona euro, (12% wzrost odnotowano w 2022 roku). Głównymi regionami globalnego wzrost u były Azja, w tym Chiny oraz podążająca siłą impet u Europa.

Dwucyfrowe wzrosty dało się zaobserwować między innymi w wydatkach na podróże, luksusowe hotele, a także wizyty w luksusowych restauracjach, czyli głównie w kategoriach „doświadczeń luksusowych”. Oczekuje się, że w nadchodzących latach apetyt konsumentów na unikalne i spersonalizowane przeżycia, pozwalające na oderwanie się od doświadczeń życia codziennego będzie rosnąć. Ważnymi, widocznymi trendami na rynku jest digitalizacja i zrównoważony rozwój, a producenci marek luksusowych stoją dodatkowo przed wyzwaniem zaspokojenia potrzeb zróżnicowanego pod kątem pokoleń miksu konsumenckiego.

Ogólna kondycja rynku nadal pozostaje bardzo dobra i w kolejnych latach prognozuje się dalsze, stabilne wzrosty, jednak niezwykle odporny luksus w końcu zaczyna odczuwać spowolnienie. W 2023 roku dwie trzecie marek luksusowych doświadczyło wzrostu, względem 95% rok wcześniej, a wyniki kwartał do kwartału słabły. W kursy akcji spółek sektora dóbr luksusowych wkradła się zwiększona zmienność i pomimo osiągania kolejnych szczytów, w ciągu roku pojawiały się okresy gwałtownych spadków.

Z tych obserwacji wynika, że o ile rynek dóbr luksusowych nie jest w pełni odporny na zawirowania gospodarcze i podlega w ostatnim czasie zwiększonej krótkoterminowej zmienności, to w średnim okresie jest silny i w porównaniu do szerokiego rynku, skuteczniej opiera się makroekonomicznym wyzwaniom.


Tomasz Wiśniewski
Partner, Deal Advisory, Szef Zespołu Wycen w Europie Środkowo-Wschodniej


Pobierz raport

Publikacja jest już 14. edycją raportu dotyczącego rynku dóbr luksusowych w Polsce. Analizie poddano grupę nabywców dóbr luksusowych w Polsce i ich sytuację finansową w 2022 roku, a także dynamikę i strukturę rynku w Polsce w 2023 roku. W raporcie podjęto próbę przybliżenia nowego oblicza luksusu poprzez przedstawienie światowych trendów konsumenckich i prognoz na przyszłość z tym związanych.

Skontaktuj się z nami

Poprzednie edycje raportu

Jak możemy pomóc?

Publikacje i webinaria