W 2019 r. w Polsce mieszkało 265,4 tys. zamożnych osób z zarobkami powyżej 20 tys. zł miesięcznie oraz 69,1 tys. bogatych osób, z zarobkami powyżej 50 tys. zł. 134 tys. wynosi liczba osób mieszkających w Polsce, zaliczanych do grupy HNWI (ang. high net worth individuals), których majątek netto przekracza wartość 1 mln dolarów. Negatywne skutki gospodarcze wywołane pandemią COVID-19 spowodowały, że rynek dóbr luksusowych w Polsce w 2020 r. zmniejszył się o 4,9% i osiągnął wartość 24 mld złotych.

 

W ostatnich latach można zaobserwować dynamicznie rosnącą liczbę dobrze zarabiających Polaków, czyli osób osiągających miesięczne dochody brutto przekraczające 7,1 tys. złotych. W 2019 roku już blisko 1,7 mln Polaków zaliczało się do tej grupy. 

W 2019 r. w Polsce mieszkało 265,4 tys. zamożnych osób z zarobkami powyżej 20 tys. zł miesięcznie oraz 69,1 tys. bogatych osób, z zarobkami powyżej 50 tys. zł.

Niezmiennie, największy odsetek dobrze zarabiających Polaków mieszka na Mazowszu – 452,8 tys. osób. Kluczowymi odbiorcami dóbr luksusowych są osoby zamożne, których miesięcznie zarobki brutto przekraczają 20 tys. złotych, oraz osoby bogate z miesięcznymi zarobkami powyżej 50 tys. złotych. W 2019 roku w Polsce mieszkało odpowiednio 265,4 tys., a ich łączne dochody brutto w 2019 roku wyniosły 174,2 mld złotych oraz 69,1 tys. bogatych osób.

Pod koniec 2019 roku w Polsce mieszkało ponad 134 tys. osób zaliczanych do grupy HNWI (ang. high net worth individuals), których majątek netto przekracza wartość 1 mln dolarów.

Majątek Polaków
Na koniec I połowy 2020 roku całkowita wartość majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wyniosła blisko 2,4 bln złotych. Oznacza to wzrost o 8,4% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Warto zwrócić uwagę, że o blisko o 1/3 powiększył się majątek Polaków przechowywany w gotówce.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce
Trudna sytuacja gospodarcza związana z pojawieniem się pandemii COVID-19, pierwsza od wielu lat recesja, która dotknęła polską gospodarkę odbiła się negatywnie również na rynku dóbr luksusowych w Polsce. Zmalał on w 2020 roku o 4,9% r/r i osiągnął wartość 24 mld złotych. Relatywnie niski spadek wartości całego rynku wynika z faktu, że jego największy segment – samochody luksusowe i premium – okazał się być względnie odporny na skutki kryzysu i zanotował w 2020 roku spadek wartości zaledwie 1,6% w stosunku do 2019 roku. Segmentem, który z oczywistych względów został najbardziej dotknięty skutkami pandemii i zanotował największy spadek, jest sektor luksusowych hoteli i SPA, który w ubiegłym roku skurczył się aż o połowę i osiągnął wartość 748 mln złotych.

Czy wiesz że?

Średnio 192,6 tys. zł brutto miesięcznie zarabiali bardzo bogaci Polacy

 

Do ponad 265 tys. wzrosła liczba zamożnych Polaków w 2019 roku, których zarobki przekraczały 20 tys. złotych brutto miesięcznie, a już ponad 69 tys. osób zaliczało się do grupy bogatych, zarabiając powyżej 50 tys. złotych miesięcznie.

 

Negatywne skutki gospodarcze wywołane przez COVID-19 spowodowały, że rynek dóbr luksusowych w Polsce w 2020 roku zmniejszył się o 4,9% w stosunku do 2019 roku i osiągnął wartość 24 mld złotych.

xx

Spis treści

Nabywcy dóbr luksusowych w Polsce i ich sytuacja finansowa

W ostatnich latach dynamicznie rosła liczba dobrze zarabiających Polaków, czyli takich, których miesięczne dochody brutto przekraczały 7,1 tys. zł. W 2019 roku było ich już prawie 1,7 mln, z czego ponad 265 tys. można określić jak o zamożnych, o dochodach brutto przekraczających 20 tys. zł miesięcznie. Grono osób bogatych, zarabiających powyżej 50 tys. złotych miesięcznie powiększyło się o 3,6% i liczyło 69,1 tys. osób, a ich łączny dochód brutto w całym roku wyniósł 102,9 mld zł.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Majątek Polaków

Na koniec I połowy 2020 roku całkowita wartość majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wyniosła 2 377 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku to o 8,4% więcej. Wolniej, bo o 4,1% wzrosła wartość zobowiązań i osiągnęła poziom 806 mld zł, co oznacza, że majątek netto polskich gospodarstw domowych wyniósł na koniec II kwartału 2020 roku 1 571 mld zł. Zatem kwota aktywów po odjęciu zobowiązań wzrosła o prawie 152 mld zł w porównaniu do tego samego okresu 2019 roku.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Sytuacja gospodarcza związana z pandemią COVID-19 odbiła się również na rynku dóbr luksusowych, który zmalał o 4,9% w porównaniu z zeszłym rokiem i osiągnął wartość 24 mld zł. Relatywnie niski spadek wartości całego rynku wynika z faktu, że największy segment – samochody luksusowe i premium – zanotował spadek wartości o 1,6% r/r i okazał się być względnie odporny na kryzys. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w sektorze luksusowych hoteli i SPA, który skurczył się aż o 50,1%.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Giełda a rynek dóbr luksusowych

Na rynku dominuje przekonanie, że rynek dóbr luksusowych jest bardziej odporny na kryzysy niż rynek dóbr masowych. Taką prawidłowość można było zaobserwować zarówno w okresie pęknięcia bańki internetowej na początku 2000 roku jak i w czasie globalnego kryzysu finansowego w latach 2007-2008. Przeprowadzone przez KPMG analizy potwierdziły, że podobnie jak w poprzednich kryzysach, także w sytuacji COVID-19 rynek dóbr luksusowych zachował się znacząco lepiej od podobnych produktów w segmencie masowym oraz od całego rynku.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Zobacz także