KPMG w Polsce aktywnie współpracuje z Klientami z branży spożywczej, handlowej oraz oferującymi szeroko rozumiane produkty konsumpcyjne.

Na bardzo konkurencyjnym rynku jakim jest rynek dóbr konsumpcyjnych przedsiębiorstwa muszą coraz lepiej rozumieć zachowania, preferencje i trendy konsumenckie, a także szybko dostosowywać się do nowych warunków rynkowych.

Nasze wieloletnie obserwacje wyzwań z jakimi muszą się zmierzyć firmy z sektora dóbr konsumpcyjnych w Polsce i na świecie, pozwoliły nam wypracować szeroki wachlarz usług spełniających najwyższe standardy.

Dzięki naszemu doświadczeniu skutecznie wspieramy firmy w tworzeniu odpowiednich strategii rozwoju i wprowadzaniu zmian organizacyjnych, procesowych i technologicznych.

  

Pomagamy identyfikować i zarządzać prawnymi, podatkowymi, biznesowymi i technologicznymi ryzykami jak również sprostać rosnącym wymaganiom regulacyjnym.

Zespół doradców dla branży dóbr konsumpcyjnych wspiera Klientów wykorzystując swoje bogate doświadczenie, a także najlepsze praktyki branżowe KPMG w Polsce i na świecie.

W ramach sektora dóbr konsumpcyjnych eksperci KPMG angażują się w przygotowanie licznych publikacji na temat trendów zachodzących w branży FMCG. Angażując się
w przygotowanie merytorycznych materiałów eksperci KPMG analizują zmieniające się zwyczaje konsumenckie, trendy oraz wpływ zmian technologicznych na cały rynek.

  

Powiązane usługi