• 1000

Pandemia COVID-19 pokazała, jak nagły i systemowy wpływ na społeczeństwo i działalność biznesową mogą mieć wydarzenia związane z dużym ryzykiem. Wskazuje to na potrzebę ponownego rozważenia przez przedsiębiorstwa sposobu, w jaki odnoszą się do zarządzania ryzykiem związanym ze zmianami klimatu, w momencie gdy gospodarka wchodzi w nową rzeczywistość.

Zmiana klimatu to bezprecedensowe ryzyko, ale też szansa

Zmiana klimatu to kolejne duże ryzyko o wysokim prawdopodobieństwie, które wymaga pilnych działań. Zarówno fizyczne zmiany w naszym środowisku, jak i działania mające na celu osiągnięcie globalnych celów w zakresie dekarbonizacji będą wymagały transformacji gospodarczej, na czele z fundamentalną zmianą modelu biznesowego.

Ponad 67% światowego PKB jest obecnie objęte celem „zerowych emisji netto”, a organy regulacyjne na całym świecie starają się wesprzeć swoje cele regulacjami – np. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures.

Zarządy firm już są pod presją interesariuszy, aby zająć się kwestiami środowiskowymi. Przy zwiększonej analizie, w jaki sposób firma uwzględnia ryzyko i możliwości, imperatyw działania będzie tylko silniejszy.

Jak poradzić sobie z ryzykiem klimatycznym?

Zrozumienie i przygotowanie się do prawdopodobnie poważnych konsekwencji zmian klimatycznych ma kluczowe znaczenie dla każdego biznesu. Działania firmy spotykają się z rosnącą presją ze strony rządów, konsumentów, pracowników i inwestorów. Aby spełnić ich oczekiwania należy:

  • Zdefiniować dostosowaną, solidną i przejrzystą analizę scenariuszy pod kątem różnych wyników klimatycznych.
  • Zastanowić się jak ta analiza wpływa na sytuację finansową i strategię firmy.
  • Zintegrować kluczowe działania łagodzące i adaptacyjne z podstawowymi procesami biznesowymi, takimi jak strategia, ryzyko i planowanie inwestycji.
  • Ujawnić na rynku istotne ryzyka, szanse, a także cele.

Nasze usługi

Eksperci KPMG pomagają firmom sprostać coraz bardziej palącym wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu. Od zademonstrowania inwestorom, organom regulacyjnym i szerszym interesariuszom, że firma rozumie specyficzne zagrożenia i możliwości, jakie niesie ze sobą zmiana klimatu, po opracowanie strategii, która zwiększy odporność i umożliwi organizacji prosperowanie w zmieniającym się świecie.

Zobacz także

Skontaktuj się z nami

Nasze zaangażowanie

Publikacje i webinaria