Piotr Grauer

Partner Associate, Deal Advisory, Zespół Fuzji i Przejęć

KPMG w Polsce

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie finansowym. Od 2006 roku pracuje w KPMG, gdzie specjalizuje się w doradztwie przy fuzjach i przejęciach (M&A), pełniąc kluczową rolę w różnego rodzaju projektach w tym zakresie. W trakcie swej kariery w Dziale Deal Advisory kierował kilkudziesięcioma projektami transakcyjnymi w Polsce i za granicą, głównie w sektorze dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego. Transakcje te obejmowały zarówno doradztwo dla właścicieli firm (indywidualnych i korporacji) przy sprzedaży przedsiębiorstw, jak i doradztwo dla inwestorów przy akwizycjach spółek w Polsce i w krajach sąsiednich. Posiada również doświadczenie przy bardziej złożonych transakcjach, takich jak wykupy menedżerskie i lewarowane (MBO/LBO) lub fuzje przedsiębiorstw.

  • Doradztwo transakcyjne
  • Usługi doradcze
  • Magister nauk ekonomicznych, kierunki: Finanse i Bankowość, Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • Magister nauk ścisłych, International Finance & Investment, University of Derby, Wielka Brytania

  • Specjalista M&A (Akredytacja KPMG)

  • Chartered Financial Analyst (CFA), członek CFA Institute, Stany Zjednoczone

  • Panelista na wielu konferencjach dotyczących rynku spożywczego i handlu detalicznego

  • Komentator licznych artykułów prasowych