Tomasz Wiśniewski

Partner, Deal Advisory, Szef Zespołu Wycen w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

KPMG w Polsce

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie pomiaru i zarządzania wartością oraz wycen przedsiębiorstw, sporządzanych dla celów transakcji lub zgodnie z wymogami standardów rachunkowości. Od wielu lat wydaje niezależne opinie na temat finansowych warunków transakcji (Fairness Opinions) w największych transakcjach na rynku w Polsce. Zajmuje się również wycenami wartości niematerialnych, w tym znaków towarowych. Corocznie uczestniczy w sporządzeniu lub przeglądzie kilkuset wycen przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Jego doświadczenie obejmuje także projekty typu przeglądy due diligence, doradztwo prywatyzacyjne oraz business plany. Kieruje zespołem specjalistów zajmujących się wycenami przedsiębiorstw w KPMG w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jest członkiem Global Valuation Steering Committee. Prowadzi wykłady w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie wycen przedsiębiorstw. Jest współautorem polskich standardów wycen przedsiębiorstw (KSWS). Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz CBV (Chartered Business Valuation) Instutute. Pracuje w KPMG od 1994 roku.

  • Doradztwo transakcyjne
  • Usługi doradcze
  • Akademia Psychologii Przywództwa Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

  • MBA, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

  • Magister inżynier, Politechnika Warszawska

  • CBV, członek stowarzyszenia biegłych w zakresie wycen (Canadian Institute of Chartered Business Valuators)

  • FCCA, członek stowarzyszenia biegłych księgowych ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, Wielka Brytania)

  • Specjalista ds. Wycen (Akredytacja KPMG)

  • Autor i komentator wielu artykułów prasowych