Tomasz Wiśniewski

Partner, Deal Advisory, Szef Zespołu Wycen w Europie Środkowo-Wschodniej

KPMG w Polsce

Posiada ponad 25 lat doświadczenia.
Kieruje zespołem specjalistów zajmujących się wycenami przedsiębiorstw w KPMG w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Specjalizuje się w doradztwie w zakresie pomiaru i zarządzania wartością oraz wycen przedsiębiorstw, sporządzanych dla celów transakcji lub zgodnie z wymogami standardów rachunkowości.
Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz CBV (Chartered Business Valuation) Institute.
Prowadzi wykłady dla studentów o tematyce wycen przedsiębiorstw w SGH i ALK.

  • Doradztwo transakcyjne
  • Usługi doradcze
  • Akademia Psychologii Przywództwa Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

  • MBA, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

  • Magister inżynier, Politechnika Warszawska

  • CBV, członek stowarzyszenia biegłych w zakresie wycen (Canadian Institute of Chartered Business Valuators)

  • FCCA, członek stowarzyszenia biegłych księgowych ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, Wielka Brytania)

  • Specjalista ds. Wycen (Akredytacja KPMG)

  • Autor i komentator wielu artykułów prasowych