• 1000

Czas wychodzenia z pandemii, wysoka inflacja i wojna w Ukrainie nie sprawiły, że Polacy przestali kupować towary luksusowe. Wartość rynku osiągnęła w 2022 roku 37 mld zł, co oznacza wzrost o 18,9% r/r. Wartość prawie wszystkich segmentów przewyższyła już tę odnotowaną przed kryzysem wywołanym pandemią. Jedyną kategorią dóbr luksusowych, która ma jeszcze dużo do nadrobienia pozostają hotele i SPA.

211,4 tys. zł

wynoszą średnie zarobki miesięczne osób bardzo bogatych, o dochodzie powyżej 1 mln zł brutto rocznie

24,7 mld zł

to szacowana wartość rynku samochodów premium i luksusowych w 2022 roku

45,6% r/r

o tyle wzrosła wartość rynku usług hotelarskich
i SPA w 2022 roku

Główne obserwacje


Bogatych Polaków przybywa

Bogatych Polaków przybywa

Z każdym rokiem w Polsce coraz większa liczba osób może sobie pozwolić na zakup towarów luksusowych. Poza rosnącymi zarobkami, zauważalne jest także zwiększenie majątku Polaków. Aktywa netto powyżej miliona dolarów posiadało w 2021 roku już ponad 100 tys. osób. To o 9,7% więcej niż w poprzednim roku. W 2021 roku ponownie przybyło w Polsce osób zamożnych, bogatych oraz bardzo bogatych. Dochody powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie osiągnęło 320 tys. osób - o 12,8% więcej niż w roku poprzednim, a łącznie zarobili oni 220 mld zł. Osób bogatych było w Polsce w 2021 roku blisko 83 tys., czyli o 7,4% więcej r/r, a ich łączny dochód zwiększył się o 5,4% do 130 mld zł. Grupa osób bardzo bogatych wzrosła natomiast o 4,8% do 37 tys., a ich zarobki były wyższe o 2,6% niż w roku 2020 i osiągnęły 94 mld zł. Najwięcej bardzo bogatych Polaków zamieszkuje województwa: Mazowieckie, Wielkopolskie oraz Śląskie.


Rosnąca wartość wszystkich segmentów rynku

Rosnąca wartość wszystkich segmentów rynku

Mimo ostrożnych prognoz okazuje się, że wartość rynku dóbr luksusowych w większości kategorii przekroczyła już poziom sprzed pandemii. Nie widać też wyraźnego wpływu toczącej się od ponad roku wojny w Ukrainie na zachowanie konsumentów. Całkowita wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrosła w 2022 roku o 18,9% r/r i osiągnęła wartość 37 mld zł (w porównaniu do 31,1 mld zł w 2021 roku). Szacunki na rok 2027 są zróżnicowane w zależności od segmentu. W większości przypadków utrzymana zostanie dynamika wzrostowa, jednak będzie ona stosunkowo niewielka i wartość rynków średniorocznie będzie rosnąć o kilka procent. Wyraźnie odbuduje się kategoria hoteli i obiektów SPA, które w ciągu najbliższych pięciu lat powinny osiągnąć wartość ponad dwukrotnie wyższą niż obecna. Wyjątkiem będzie rynek samochodów premium i luksusowych. W tej kategorii prognozowane jest pogorszenie wyników sprzedaży. 


Rynek dóbr luksusowych odporny na kryzys

Rynek dóbr luksusowych odporny na kryzys

Przeprowadzone przez KPMG w Polsce analizy potwierdziły, że podobnie jak w poprzednich kryzysach, także w sytuacji ostatnich negatywnych wydarzeń gospodarczych rynek dóbr luksusowych zachował się znacząco lepiej od podobnych produktów w segmencie masowym oraz od całego rynku. Jednak (podobnie jak w przypadku osobistych dóbr luksusowych) kumulacja negatywnych wydarzeń w pierwszych trzech kwartałach 2022 dotknęła także segment samochodów luksusowych i premium, których kursy podlegały silnym wahaniom. Zauważalne jest jednak również, że gdy nastroje się poprawiają, pierwszymi beneficjentami tej zmiany stają się producenci dóbr luksusowych. Prognozy analityków także roztaczają przed rynkiem dóbr luksusowych obiecujące perspektywy w nadchodzących miesiącach, uzasadniając taki stan rzeczy wyższą zdolnością do utrzymania stałego poziomu marż przez spółki z tego segmentu oraz szerszej i bardziej odpornej na kryzysy gospodarcze bazy klientów w porównaniu do poprzednich załamań rynkowych. 

Pobierz raport

Publikacja jest już 13. edycją raportu dotyczącego rynku dóbr luksusowych w Polsce. Analizie poddano dynamikę i strukturę rynku w Polsce w 2022 roku przyglądając się sytuacji tego rynku w obliczu wyzwań – odbudowie po pandemii, wysokiej inflacji i konfliktu zbrojnego w Ukrainie. 

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Poprzednie edycje raportu

Jak możemy pomóc?

Publikacje, webinaria i subskrypcje