Branża usług finansowych w Polsce charakteryzuje się bardzo wysokim nasileniem konkurencji. Zmieniający się krajobraz gospodarczy i prawno-regulacyjny wymaga sprawdzonego podejścia biznesowego.

Bogate doświadczenie KPMG płynące ze współpracy z podmiotami o zasięgu globalnym i lokalnym w takich sektorach jak bankowość, ubezpieczenia, inwestowanie, kredyty hipoteczne oraz innego typu usługi kredytowe pozwala wnieść większą wartość do wszystkich obszarów działalności Państwa firmy.

KPMG wyróżnia największy i najbardziej wyspecjalizowany dział audytu instytucji finansowych w Polsce, posiadający szerokie doświadczenie zarówno w badaniu sprawozdań finansowych, jak również w usługach poświadczających.

  

KPMG oferuje również kompleksowe usługi doradcze dla sektora finansowego w dziedzinie podatków, zarządzania ryzykiem finansowym, zarządzania ryzykiem informatycznym i doradztwa gospodarczego.

W ramach sektora finansowego eksperci KPMG angażują się w przygotowanie licznych publikacji na tematy zmieniających się obowiązków prawno-regulacyjnych oraz otoczenia gospodarczego dla firm z sektora usług finansowych m.in. banków i firm ubezpieczeniowych. Szeroka specjalistyczna wiedza pozwala tworzyć raporty na temat procesów, wyzwań i obowiązków stojących przed instytucjami finansowymi.

  

Powiązane usługi