Rynek ubezpieczeniowy ulega bardzo dynamicznym przemianom. Wpływają na niego takie czynniki jak niskie stopy procentowe, nowe rynki zbytu, nowe segmenty konsumentów, nowe przepisy, nowe narzędzia raportowania i mierzenia kapitału oraz zysków. Jednocześnie rewolucja cyfrowa zmienia zasady prowadzenia biznesu oraz odziaływania na siebie uczestników rynku. Zmiany dotyczą zarówno dostawców, pośredników jak i konsumentów, którzy oczekują produktów zaprojektowanych i nakierowanych na ich potrzeby, preferencje oraz wygodę.

Zespół ubezpieczeniowy KPMG tworzą eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami z sektora ubezpieczeniowego oraz bogatą wiedzę i sieć relacji pośród kluczowych organizacji, instytucji rządowych i regulacyjnych działających na rynku. Skoncentrowanie uwagi na wybranym sektorze umożliwia specjalistom KPMG dogłębne zrozumienie kluczowych problemów, z którymi mają do czynienia firmy ubezpieczeniowe we współczesnym środowisku biznesowym.

  

Departament Audytu Instytucji Finansowych KPMG specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń i innych instytucji ubezpieczeniowych. KPMG oferuje również kompleksowe usługi doradcze dla sektora ubezpieczeniowego w dziedzinie podatków, zarządzania ryzykiem finansowym, zarządzania ryzykiem informatycznym i doradztwa gospodarczego.

Eksperci KPMG angażują się w przygotowanie licznych publikacji na temat zasad prowadzenia biznesu ubezpieczeniowego oraz oddziaływania na siebie poszczególnych uczestników rynku. Publikowane raporty dostarczają dogłębną analizę otoczenia gospodarczego i wyzwań stojących przed firmami działającymi w tym sektorze.

  

Powiązane usługi