Podobnie, jak w poprzedniej edycji kwartalnej publikacji KPMG, przeprowadzono analizę ponad 170 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizowany okres dotyczył trzeciego kwartału 2023 r. Miniony kwartał charakteryzował się zwrotami dynamiki kluczowych parametrów ekonomicznych. I tak roczna dynamika inflacji konsumenckiej (mierzona HICP) spadła do poziomu jednocyfrowego, a RPP zdecydowała się rozpocząć serię obniżek stopy referencyjnej –pierwsza we wrześniu 2023 r.

Zmieniające się otoczenie ekonomiczne wpłynęło na wyniki sektorowych wskaźników, w tym mnożników EV/EBITDA, EV/S, P/E i P/BV. Większość sektorowych mnożników odnotowała spadki w III kwartale 2023 r., co korelowało ze zniżką indeksu WIG (-3%).

Materiał powstał z wykorzystaniem danych i analiz pochodzących z innowacyjnego narzędzia KPMG do wycen – Digital Valuation

Mnożniki rynkowe

III kwartał 2023 r. charakteryzował się niewielkim zastojem na GPW. Wartość indeksu WIG wyniosła 65 397 na koniec września 2023 r. względem 67 283 na koniec II kwartału 2023 r., co przełożyło się na spadek w III kwartale2023 r. o niecałe 3%. Natomiast, w ujęciu sektorowym, kwartalne ruchy były bardziej zróżnicowane.

Współczynnik Beta

W ujęciu nominalnym, współczynnik Beta dla 2 z 14 analizowanych indeksów sektorowych wzrósł na koniec III kwartału 2023 r. względem wartości na koniec III kwartału 2022 r. Beta pozostałych indeksów (z wyjątkiem WIG-Paliwa, którego Beta pozostała na niezmienionym poziomie) była niższa na koniec września2023 r. względem wartości współczynnika na koniec III kwartału 2022 r. 

Stopa wolna od ryzyka

III kwartał 2023 r. przyniósł dalsze oznaki słabnącej presji cenowej. Inflacja HICP (mierząca roczną dynamikę zmian) spowolniła o kolejne 3 p.p. w III kwartale 2023r. W rezultacie, mamy do czynienia z jednocyfrowym tempem wzrostu cen r/r pierwszy raz od lutego 2022 r. Stopniowa dezinflacja jest faktem, ale warto pamiętać, że powrót do celu inflacyjnego NBP to wciąż odległa perspektywa.

Sektorowy przegląd mnożników spółek notowanych na GPW

Kwartalna publikacja
Pobierz raport ⤓

Skontaktuj się z nami

Jak możemy pomóc?

Więcej z kategorii wyceny