Marcin Łągiewka

Dyrektor, Deal Advisory, Zespół Wycen

KPMG w Polsce

Dołączył do KPMG w 2000 roku. Specjalizuje się w sporządzaniu wycen przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, alokacjach cen nabycia oraz tworzeniu i przeglądach modeli finansowych. Ponadto, wspiera klientów w rozwiązywaniu sporów gospodarczych, poprzez sporządzanie ekspertyz (np. oszacowanie wysokości szkody) oraz pełnienie roli biegłego (eksperta finansowego strony lub biegłego pracującego na rzecz sądu lub trybunału arbitrażowego). Jego doświadczenie obejmuje także liczne projekty fuzji i przejęć oraz projekty inwestycyjne (zwłaszcza w sektorze energetycznym), w których był odpowiedzialny za oszacowanie wartości, modelowanie finansowe oraz wsparcie w negocjacjach. Brał udział w tworzeniu polskich standardów wycen przedsiębiorstw (KSWS) i promowaniu stosowania na polskim rynku najlepszych praktyk oraz uznanych międzynarodowych standardów wycen (IVS, CICBV). Regularnie prowadzi wykłady na wiodących warszawskich uczelniach ekonomicznych oraz występuje publicznie podczas konferencji w kwestiach związanych z wycenami przedsiębiorstw.Marcin regularnie prowadzi wykłady na wiodących warszawskich uczelniach ekonomicznych oraz występuje publicznie podczas konferencji w kwestiach związanych z wycenami przedsiębiorstw.

  • Doradztwo transakcyjne
  • Usługi doradcze
  • Magister nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość

  • CBV (Chartered Business Valuator)

  • członek kanadyjskiego stowarzyszenia biegłych w zakresie wycen przedsiębiorstw (Canadian Institute of Chartered Business Valuators)

  • Wewnętrzna akredytacja KPMG w zakresie wycen przedsiębiorstw

  • Wykładowca specjalistycznych studiów zajmujących się tematyka wycen przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego

  • Autor wielu artykułów prasowych z zakresu wycen przedsiębiorstw

  • Komentator prasowy i panelista