W dynamicznie zmieniającym się świecie tradycyjne podejście do due diligence coraz rzadziej daje gwarancję pełnego sukcesu podczas finalizacji transakcji M&A. Koncentracja wyłącznie na tradycyjnych aspektach finansowych może narazić strony transakcji na trudne do przewidzenia problemy. Dlatego warto przyjrzeć się nowemu, bardziej kompleksowemu podejściu do due diligence, które uwzględnia szeroki zakres ryzyka i umożliwia osiąganie długoterminowych korzyści. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez KPMG International publikacją ”Future of due diligence” oraz polskim podsumowaniem tego raportu.

Transformacja procesu due diligence


1Nowe, bardziej kompleksowe podejście do przeglądu due diligence uwzględnia szerszy zakres ryzyk oraz umożliwia identyfikację możliwości poprawy wyników i pozycji finansowej firmy w celu zapewnienia długoterminowego potencjału wzrostu wartości transakcji.

2W dzisiejszych procesach transakcyjnych niezbędne są innowacyjne narzędzia do wykonywania zaawansowanych analiz opartych na nowych technologiach.

3W celu zidentyfikowania potencjalnych korzyści z transakcji, konieczna jest dogłębna i zaawansowana analiza danych finansowych i operacyjnych przedsiębiorstwa wsparta zarówno doświadczeniem, jak i wiedzą sektorową.


Ograniczenie ryzyk + Tworzenie wartości

W obliczu wyzwań makroekonomicznych firmy i inwestorzy nieustannie poszukują możliwości optymalizacji swoich portfeli korporacyjnych oraz zdobycia dostępu do innowacyjnych technologii, zaawansowanych usług, nowych rynków i pozostałych strategicznych zasobów. Ten proces często wymaga od inwestorów podejmowania kroków wykraczających poza tradycyjne obszary ich działalności czy sektory, co z kolei otwiera im drzwi do szerszego i czasem mniej znanego spektrum ryzyk. Nowoczesne podejście do due diligence staje się fundamentalnym narzędziem, umożliwiającym nie tylko skuteczną identyfikację potencjalnych zagrożeń, ale także kreowanie wartości poprzez strategiczne zarządzanie ryzykiem oraz precyzyjne dostosowanie strategii transakcyjnej do zastanych realiów. Wyzwania współczesnego, rozwijającego się przedsiębiorstwa wymagają kompleksowej analizy, a jego efektywna ocena staje się kluczowym elementem strategii biznesowej, skierowanym na maksymalizację wartości w długoterminowej perspektywie.

Nowe aspekty nowoczesnego due diligence, które wymagają analizy w celu uzyskania pełniejszego obrazu ryzyk związanych z rozważaną transakcją

icon

Podatki

icon

ESG

icon

Zasoby ludzkie

icon

Cyfrowe aspekty przedsiębiorstwa

icon

Analiza SKU w oparciu o zaawansowane techniki danych

icon

Systemy IT i obszar cyberbezpieczeństwa

Podstawowe dane finansowe to nie wszystko

Due diligence finansowo-podatkowe oraz prawne pozostają fundamentalnymi krokami w procesie oceny planowanej transakcji. W obliczu coraz większej złożoności funkcjonowania biznesu, ale także struktury poszczególnych przedsiębiorstw, konieczne jest poszerzenie zakresu potencjalnych zagrożeń. Lista ryzyk ewoluuje i rośnie wraz ze zmianami zachodzącymi w firmach oraz całych branżach. W miarę tego procesu, od osób odpowiedzialnych za transakcje wymaga się, aby kreowały pełniejszy obraz sytuacji. Takie zaawansowane podejście umożliwia skuteczniejszą ocenę opłacalności transakcji, minimalizację skutków potencjalnych zagrożeń oraz optymalizację synergii w ramach całej organizacji. 

Możliwości zwiększenia wartości

W krótkoterminowej perspektywie identyfikacja potencjalnych obszarów optymalizacji wartości transakcji podczas etapu due diligence jest kluczowa dla umożliwienia inwestorom zrównoważonej oceny i podjęcia trafnych decyzji. Taki skoncentrowany proces pozwala na składanie bardziej konkurencyjnych i skutecznych ofert, jednocześnie otwierając drzwi do długoterminowych korzyści. Kompleksowe zbadanie potencjalnych obszarów usprawnienia operacyjnego funkcjonowania nabytej firmy stanowi kluczowy element strategicznego planowania po zrealizowanej transakcji. Wnikliwe rozważenie celów akwizycji umożliwia inwestorom osiągnięcie znaczących zwrotów z inwestycji w długoterminowej perspektywie po finalizacji transakcji. 

Zaawansowana analityka danych

Tradycyjne due diligence zawsze opierało się na danych, natomiast współcześnie ich ilość i waga rośnie wykładniczo. Dlatego niezbędne jest zwrócenie się w stronę zaawansowanych technologii, które umożliwiają generowanie dogłębnych analiz w krótszym czasie niż kiedykolwiek wcześniej. W podejmowaniu szybszych i bezpieczniejszych decyzji mogą również pomagać narzędzia identyfikujące trendy, wzorce czy anomalie występujące na rynku. W środowisku konkurencyjnym kluczowe jest szybkie rozpoznawanie nowych rozwiązań i budowanie relacji z odpowiednimi dostawcami zaawansowanych usług.

Wiedza sektorowa

Specjalizacja sektorowa wydaje się być kluczowym czynnikiem wyzwalającym długoterminowy potencjał transakcji. Ocena wartości firmy wymaga analizy zarówno jej finansowych, jak i operacyjnych aspektów. Różnią się one znacznie pomiędzy sektorami, gdyż na każdy sektor wpływa inny zestaw czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych. Inwestorzy analizują schematy czynników oddziałujących na wartość firm z poszczególnych sektorów, dzieląc kluczowe elementy na ich części składowe. W ten sposób można dość precyzyjnie zidentyfikować możliwości rozwoju, które stanowią o wartości przedsiębiorstwa oraz trafniej zinterpretować operacyjne i finansowe wskaźniki KPI organizacji. Mając taką wiedzę, inwestorzy mogą podejmować swoje decyzje z większą pewnością od momentu rozważania danej transakcji po wprowadzanie potransakcyjnych planów rozwojowych, budując przy tym wymierną wartość firmy.

Schemat czynników wpływających na wartość (value driver tree)

Rejstracja nowych pojazdów w Polce wykres

Utrzymanie długoterminowej wizji wartości firmy, która powstaje już na etapie due diligence wymaga nowego zestawu umiejętności. W tym kontekście, poza doświadczeniem, najważniejszymi elementami stają się specjalizacja sektorowa oraz wykorzystanie zaawanasowanych technologii.

Przyszłość due diligence, czyli Due Diligence+

Jak zminimalizować ryzyka i zwiększyć wartość transakcji?
Pobierz raport ⤓

Bądź z nami w kontakcie

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesowej. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wpierając organizacje w kształtowaniu ich zrównoważonej przyszłości.

Jak możemy pomóc?