Alina Wołoszyn

Partner, Szef Działu Deal Advisory w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej

KPMG w Polsce

Posiada wieloletnie doświadczanie na polskim i europejskim rynku w zakresie doradztwa finansowego, strukturyzacji i organizacji finansowania w formie kredytów konsorcjalnych (Corporate Lending oraz Project Finance), obligacji (w tym korporacyjnych, projektowych, przychodowych, High Yield) oraz z udziałem agencji ubezpieczania kredytów eksportowych. Specjalizuje się w sektorach: górniczym, infrastrukturalnym, energetycznym i publicznym, w których zdobyła bogate doświadczenie pracując przy transakcjach zrealizowanych dla polskich klientów. Pracuje w KPMG od 2008 roku. W roku 2019 została Szefem Działu Deal Advisory w KPMG w Polsce. Kieruje zespołem specjalistów z obszaru finansowania w KPMG w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu nowego finansowania, refinansowaniu czy restrukturyzacji istniejącego zadłużenia i doradztwie strategicznym. Wspiera klientów KPMG w sporządzaniu biznes planów, studiów wykonalności, analiz efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych, sporządzeniu i weryfikacji modeli finansowych, opracowaniu IBR (ang. Independent Business Review), opracowaniu testów prywatnego inwestora i wierzyciela. Doradza także przy przygotowaniu polityk i wewnętrznych procedur oraz przy projektach PPP. Pełni kluczową rolę w procesach pozyskania z sukcesem finasowania dla dużych spółek na polskim rynku.