Andrzej Waliński

Wicedyrektor, Deal Advisory, Zespół Wycen

KPMG w Polsce

Pracuje w KPMG od 2009 roku. Specjalizuje się w sporządzaniu wycen przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych oraz alokacjach cen nabycia. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w sektorze bankowym i międzynarodowych firmach doradczych. W ostatnich latach brał udział w sporządzeniu Fairness Opinions dla znaczących transakcji na rynku polskim (w tym dla wielu spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) oraz w setkach projektów wycen, alokacji cen nabycia i przeglądów wycen przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki i dla różnych celów. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

  • Magister nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość

  • International Marketing Management Program, Fontys University, Eindhoven, Holandia