• 1000

KLIENT

Jedna z większych grup kapitałowych rynku paliwowego z Bliskiego Wschodu

BRANŻA

Paliwowa

PROJEKT

Zdefiniowanie nowej struktury organizacyjnej, wypracowanie umowy ramowej, katalogu usług scentralizowanych oraz modelu ich rozliczania

Wyzwanie klienta

Klient jest jedną z największych firm naftowych na świecie pod względem produkcji i państwową spółką naftową z regionu Bliskiego Wschodu. W ramach strategii transformacyjnej na 2030 rok, Klient zainicjował proces tworzenia Centrum Usług Wspólnych (SSC) dla takich specjalistycznych funkcji jak: zakupy, finanse, kadry, usługi prawne, usługi zarządcze i administracyjne, technologia, komunikacja oraz sprawozdawczośc wobec organów regulacyjnych.

Klient borykał się z brakiem sfinalizowanego i zatwierdzonego mechanizmu oraz narzędzia do alokacji kosztów usług świadczonych przez CUW na rzecz spółek grupy. Ponadto, grupa nie posiadała sfinalizowanej umowy ramowej na 2024 rok, która dokumentowałaby zasady, warunki i zakres usług wewnątrzgrupowych. Klient nie wypracował także zaktualizowanej struktury organizacyjnej i zarządczej, która odzwierciedlałaby nowe procesy oraz struktury nowopowstałego CUW.

abstract connections

Podejście KPMG


Implementacja narzędzi
Opracowanie budżetu, modelu alokacji kosztów dla usług wewnątrzgrupowych oraz weryfikacja zaproponowanego mechanizmu z CUW i spółkami grupy.
 

Automatyzacja procesów
Przegląd i aktualizacja modelu zarządzania, procesów oraz procedur dotyczących budżetowania, alokacji kosztów i zarządzania zmianami w umowie ramowej (MSA).
 

Analiza danych
Ciągłe monitorowanie i kontrolowanie postępów projektu oraz zarządzania ryzykiem i zależnościami w projekcie przez zespół PMO.
 

Kompleksowa obsługa umów leasingu zgodnie z MSSF16
Zdefiniowanie modelu raportowania w tym raportowania wskaźników KPI dla usług wspólnych.
 

Możliwość wprowadzania zdarzeń wstecznie
Opracowanie umowy ramowej (MSA) dla funkcji CUW i spółek grupy.
 

Automatyzacja czasochłonnych procesów
Wypracowanie katalogu usług, który podlegałby centralizacji.
 

Poprawa jakości i zwiększona kontrola danych
Wsparcie klienta w negocjacjach – pomiędzy funkcjami a spółkami grupy – obejmujących wypracowane rozwiązania.
 

Strumienie pracy na projekcie


Przykład tego projektu pokazuje, że klienci coraz częściej decydują się na centralizację mniej popularnych dotąd obszarów takich jak usługi prawne, administracyjne czy zakupy. Dzięki wielowymiarowym narzędziom i szerokiej bazie ekspertów, KPMG jest w stanie wypracować rozwiązania dostosowane do konkretnych procesów, specyfiki klienta i sektora w którym ten klient operuje.


Radosław Jankie
Partner, Shared Service & Outsourcing Consulting
Dział Consultingu
KPMG w Polsce


Efekt współpracy

Wsparcie klienta w osiągnięciu założeń strategicznych mających na celu redukcję kosztów na poziomie 20%.

Buy-in zarządów spółek dla zaproponowanego katalogu usług, budżetu dla usług wewnątrzgrupowych oraz umowy ramowej.

Pogłębienie zaufania między SSC a spółkami grupy kapitałowej poprzez jasne zdefiniowanie ról, mechanizmów alokacji kosztów oraz udokumentowanie zasad współpracy w umowie ramowej.

Oszczędność czasu przy tworzeniu budżetu na kolejne lata z potencjałem do automatyzacji po wdrożeniu zarekomendowanego rozwiązania IT.

Nasze wsparcie w liczbach

1000+

rozwiązanych zapytań podniesionych przez spółki grupy

100+

udokumentowanych KPI (obecnych oraz rekomendowanych)

84

podpisane przez CFO budżety obejmujące koszty usług wspólnych

76

stworzonych i podpisanych przez CFO katalogów usług wspólnych

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesu. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wspierając organizacje w kształtowaniu ich przyszłości.

Skontaktuj się z nami