• 1000

W najnowszym Podatkowym podsumowaniu tygodnia:

  1. Nowa wersja projektu dotyczącego Krajowego Systemu e-Faktur
  2. Nowe zasady spłaty i egzekucji zaległości podatkowych
  3. Ogłoszono nabór wniosków do programu „Kredyt technologiczny FENG 2021-2027”
  4. Zmiany rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych
  5. Kwestia ustalania momentu, od którego zwolnienie z art. 24n ust. 1 ustawy o CIT ma zastosowanie
  6. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowania z tytułu utraconych korzyści, w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji inwestycji deweloperskiej
  7. Moment powstania przychodu w związku z przyznaniem pracownikowi lub współpracownikowi świadczenia w postaci punktów w programie kafeteryjnym
  8. Zasady korzystania z ulgi na internet

Obszary wsparcia

Dotychczas ukazały się (data i przewodni temat odcinka):

Podatkowe podsumowanie tygodnia