• 1000

W najnowszym Podatkowym podsumowaniu tygodnia:

  • Poprawki do ustawy o sygnalistach przyjęte przez Sejm
  • Opinia zabezpieczająca w zakresie wspólnego rozliczenia dochodu podatkowego spółek w ramach podatkowej grupy kapitałowej (PGK)
  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kaucji gwarancyjnej składanej przez operatorów platform
  • Zapowiedź zmian w VAT dla małych przedsiębiorców
  • Projekt zmian w podatku od nieruchomości (w tym definicja budowli/budynku) oraz inne zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
  • Ważne wyroki dla fundacji rodzinnych
  • Domy studenckie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od przychodu z budynków
  • Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Poprzednie odcinki podatkowego podsumowania tygodnia

Obszary wsparcia

Powiązane publikacje

Dotychczas ukazały się (data i przewodni temat odcinka):

Podatkowe podsumowanie tygodnia