• 1000

W najnowszym Podatkowym podsumowaniu tygodnia:

  • Konsultacje projektu rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego KSeF
  • Przedawnienie roszczenia wierzyciela nie skutkuje powstaniem u dłużnika przychodu podlegającego podatkowaniu PIT
  • Stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie
  • Konsultacje wzorów oświadczeń emitenta i płatnika (schematy WH-EM/OSC/OSP)
  • Projekt zmian w ustawie o PCC
  • Norweski VAT należy uwzględnić w przychodach oraz kosztach uzyskania przychodów
  • Kwestia skorygowania złożonego przez podatnika podatku liniowego rocznego zeznania podatkowego złożonego błędnie na formularzu PIT-36

Poprzednie odcinki podatkowego podsumowania tygodnia

Obszary wsparcia

Powiązane publikacje

Dotychczas ukazały się (data i przewodni temat odcinka):

Podatkowe podsumowanie tygodnia