• 1000

Zapraszamy na retransmisję szóstej edycji corocznej konferencji KPMG "Pół roku stosowania nowych przepisów w podatkach dochodowych", która odbyła się 15 czerwca 2023 r. w godzinach 10:00-13:00 w formule online.

Rok 2023 niesie ze sobą konieczność realizacji wielu obowiązków podatkowych, w zakresie których praktyka stosowania przepisów przez organy podatkowe lub ich interpretacja przez sądy administracyjne ulega zmianom. Do takich obszarów można z pewnością zaliczyć kwestie opodatkowania WHT w strukturach holdingowych. Chcemy podzielić się z Państwem doświadczeniami dotyczącymi stosowania przepisów oraz przedstawić praktyczne wnioski i rekomendacji na kolejne miesiące 2023 roku. 

Obserwujemy równocześnie wzmożoną aktywność organów podatkowych w zakresie kontroli mających na celu zwiększenie wpływów budżetowych. Podczas konferencji eksperci KPMG wskażą jakie obszary cieszą się największym zainteresowaniem organów podatkowych.

Bieżący rok niesie, również zmiany w źródłach finansowania ulgami i dotacjami inwestycji, innowacji i innych działań przedsiębiorców, które wynikają m.in. z nowej perspektywy finansowej UE, zmienionej mapy pomocy regionalnej dla Polski. Omówione zostaną zatem działania jakie należy zaplanować obecnie w celu skutecznego pozyskania dostępnych wkrótce środków finansowych.

Rejestracja

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów email. 

Część I – Praktyka stosowania przepisów podatkowych w zakresie CIT

Podatek u źródła (WHT) w strukturach holdingowych

10:05–10:35

 

 

 

Podwójne opodatkowanie wydatków uznawanych za „przerzucone dochody"

10:35–11:00

 

 

 

Część II – Kontrole podatkowe (trendy, doświadczenia, zmiany w przepisach, kwestie będące przedmiotem najczęstszej weryfikacji)

Podatkowe kwestie związane ze spółkami nieruchomościowymi – praktyczne aspekty raportowania, amortyzacja nieruchomości

11:00–11:30

 

 

 

Część III – nowe źródła finansowania działalności (granty i ulgi podatkowe) w 2023 roku

Jak przygotować się i wykorzystać dotacje w perspektywie finansowej UE 2021-2027

11:30–12:00

 

 

 

Newralgiczne trendy w interpretacjach dotyczących Polskiej Strefy Inwestycji (PSI)

12:30–13:00

 

 

 

informative image