• 1000

Kompleksowe wsparcie w procesie obsługi faktur strukturyzowanych zintegrowane z systemem Ministerstwa Finansów KSeF

Narzędzie niezależne od systemów finansowo-księgowych, w przypadku złożonej architektury systemowej może stanowić uniwersalny jeden punkt kontaktu organizacji z KSeF.

Oprócz podstawowej funkcjonalności wymiany danych z KSeF, system posiada szerokie możliwości kontroli oraz raportowania danych faktur (np. JPK). 

ekran komputera z aplikacją KPMG eFPortal

Co zyskasz dzięki KPMG eFPortal?


Kompleksowa obsługa faktur sprzedażowych i zakupowych zintegrowana z systemem KSeF zgodnie z wymogami MF
Kompleksowa obsługa faktur sprzedażowych i zakupowych zintegrowana z systemem KSeF zgodnie z wymogami MF.
 

W przypadku skomplikowanej architektury systemowej, pojedyncze źródło informacji o wszystkich fakturach w organizacji
W przypadku skomplikowanej architektury systemowej, pojedyncze źródło informacji o wszystkich fakturach w organizacji.
 

Pełna kontrola nad wymianą faktur ze światem zewnętrznym
Pełna kontrola nad wymianą faktur ze światem zewnętrznym.
 
KPMG eFPortal – zaawansowany system do obsługi faktur strukturyzowanych

KPMG eFPortal to:

  • automatyczna obsługa dwustronnej komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)
  • pojedynczy punkt styku z KSeF
  • kompletne źródło danych o fakturach klienta

Cechy i możliwości narzędzia

Pełna skalowalność rozwiązania

Rozwiązanie zapewnia skalowalność pionową oraz poziomą, co daje możliwość dostosowania systemu do nawet najbardziej wymagających oczekiwań w kontekście wydajności rozwiązania.

Uzgodnienie przesyłanych faktur

Możliwość uzgodnienia faktur obsłużonych w systemach firmy z listą faktur, które faktycznie podlegały procesowi wymiany z KSeF.

Pojedynczy punkt kontaktu z KSeF

Rozwiązanie jest całkowicie niezależne od funkcjonujących w organizacji systemów finansowo-księgowych. W przypadku złożonej architektury systemowej może stanowić uniwersalny jeden punkt kontaktu organizacji z KSeF, a co za tym idzie funkcjonalność wymiany danych z KSeF jest implementowana w jednym miejscu.

Kompletne źródło danych o fakturach w organizacji

Kompletne repozytorium danych o wszystkich fakturach sprzedażowych i zakupowych w firmie, co może stanowić doskonałe źródło do raportowania regulacyjnego (np. JPK), jak również dla raportowania zarządczego.

Model wdrożenia KPMG eFPortal

laptop z otwartą aplikacją KPMG eFPortal

Narzędzie KPMG eFPortal jest instalowane bezpośrednio w środowisku klienta (on-prem, chmura).

  • Możliwe jest uzyskanie licencji na korzystanie z KPMG eFPortal dla kilku spółek z grupy.
  • Zapewniamy wsparcie w ramach serwisu powdrożeniowego.
  • Dostarczamy aktualizacje i oferujemy rozwój nowych funkcjonalności systemu.

Czym są faktury strukturyzowane i KSeF?

Zgodnie ze zmianami w Ustawie o VAT dot. faktur ustrukturyzowanych (e-Faktury), podatnicy od 2022 roku mają możliwość dokumentowania obrotu fakturami ustrukturyzowanymi. Jak wynika z decyzji Rady UE oraz zapowiedzi Ministerstwa Finansów, rozwiązanie to ma stać się obowiązkiem prawnym w 2024 r.

W związku ze zmianami Ministerstwo Finansów uruchomiło Krajowy System e-Faktur (KSeF), za którego pośrednictwem wystawiane i otrzymywane są faktury ustrukturyzowane.