Nasze wartości

Nasze wartości definiują kim jesteśmy, co robimy oraz jak podchodzimy do naszej pracy. Pracownicy KPMG na całym świecie z zaangażowaniem świadczą najwyższej jakości usługi zgodnie z naszymi wartościami i standardami etycznymi.

Bez względu na sytuację gospodarczą i cykle koniunkturalne to, jakimi wartościami kierują się pracownicy KPMG ma szczególne znaczenie w pracy i relacjach biznesowych. Wartości determinują nasze codzienne zachowania i są wizytówką tego, w jaki sposób działamy, pracujemy wewnątrz firmy, z naszymi klientami oraz wszystkimi interesariuszami.

Uczciwość - działamy w sposób prawy i rzetelny.

Integrity – działamy w sposób uczciwy i rzetelny.

   

Doskonałość – uczymy się i rozwijamy, nieustająco.

Excellence – nieustająco uczymy się i rozwijamy.

   

Śmiałość – myślimy odważnie i podejmujemy zdecydowane działania.

Courage – myślimy odważnie i podejmujemy zdecydowane działania.

   

Razem – z szacunkiem podchodzimy do siebie i naszej różnorodności, która jest naszą siłą.

Together – z szacunkiem podchodzimy do siebie i naszej różnorodności, która jest naszą siłą.

W dobrym celu – robimy rzeczy ważne.

For better – to co robimy ma znaczenie.

   

Nasza kultura organizacyjna

Podejmujemy działania wspierające firmy w operowaniu na zmieniających się rynkach globalnych i lokalnych. Tworzymy środowisko przyjazne dla ludzi, sprzyjające rozwojowi i zaangażowaniu w problemy społeczne.

Kultura KPMG jest głęboko zakorzeniona w naszych wartościach. Przykładamy dużą wagę do spójności naszych działań, rzetelności i wiarygodności przekazywanych informacji. Takie podejście buduje wzajemne zaufanie pracowników i sprzyja dobrej współpracy. Otwartość i szacunek dla indywidualności umożliwia tworzenie środowiska, w którym swobodnie dzielimy się swoją wiedzą i możemy w pełni wykorzystywać szanse na rozwój.

Kultura KPMG wykracza poza naszą działalność zawodową. Jesteśmy inicjatorem i uczestnikiem działań, mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych. Wierzymy, że nasza aktywność przynosi korzyści dla całego otoczenia firmy: pracowników, klientów, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego.