Jedną z naszych podstawowych zasad jest dbanie o przejrzystość i wiarygodność komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Niezależność, uczciwość, rzetelność wykonywania zawodu oraz etyka i obiektywizm są filarami działalności KPMG w Polsce.

Jeśli chcesz porozmawiać z nami o sprawozdaniu z przejrzystości, prosimy o kontakt.

Sprawozdanie z Przejrzystości firmy audytorskiej KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.

Pobierz

Sprawozdanie z Przejrzystości KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

Pobierz

Sprawozdanie z Przejrzystości KPMG Audyt Spółka z o.o. oraz KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.

Pobierz

Sprawozdanie z Przejrzystości KPMG Audyt Spółka z o.o. oraz KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.

Pobierz

Sprawozdanie z Przejrzystości KPMG Audyt Spółka z o.o. oraz KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.

Pobierz

Sprawozdanie z Przejrzystości KPMG Audyt Spółka z o.o. oraz KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

Pobierz

Global Annual Review 2020
Global Transparency Report 2022

Skupiając się na perspektywach naszych klientów, dążymy do jakości i do innowacji.