Zaufanie zdobywa się poprzez właściwe postępowanie – konsekwentnie, bez wyjątków. W dynamicznie zmieniającym się świecie, ta prosta zasada nigdy nie była ważniejsza. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów we wszystkim, co robimy. Etyka i uczciwość są podstawą tego, kim jesteśmy i dlaczego każdy w KPMG musi przestrzegać określonych zasad.

W naszym Globalnym Kodeksie Postępowania przedstawiamy obowiązki, jakie wszyscy pracownicy KPMG mają wobec siebie nawzajem, naszych klientów i opinii publicznej. Dokument pokazuje, w jaki sposób nasze wartości i cel inspirują nasze największe aspiracje i kierują wszystkimi naszymi działaniami. Definiuje, co to znaczy pracować w KPMG i być częścią KPMG, określa również nasze indywidualne i zbiorowe obowiązki.