RS Tax Alerts

RS Tax Alerts

RS Tax Alerts

RS Tax Alerts

2024

Očekivane izmene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Švajcarskom kroz novi Protokol od 1. januara 2025

Usvojene su izmene i dopune Pravilnika o PDV

Izmenjena Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada

Srpska mreža sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja lista poreskih rajeva i porez po odbitku na usluge

Refakcija PDV-a za 2023. godinu stranim obveznicima

Godišnji porez na dohodak građana ostvaren u 2023. godini

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Usvojene su izmene i dopune Pravilnika o elektronskom fakturisanju

Usvojene su izmene i dopune Pravilnika o PDV

 

2023

Usvojene su izmene Pravilnika o porezu na dodatu vrednost 

Izmene Zakona o elektronskom fakturisanju

Usvojene izmene poreskih propisa

Aktuelnosti u međunarodnom oporezivanju - KPMG poreski samit Berlin 2023

Kamatne stope “van dohvata ruke” za 2023. godinu

Usvojene su izmene i dopune Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

Refakcija PDV-a za 2022. godinu stranim obveznicima

Godišnji porez na dohodak građana ostvaren u 2022. godini

Nova poreska praksa u naplati poreza

Srpska mreža sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, lista poreskih rajeva i porez po odbitku na usluge

 

2022

Ukidanje obaveze fiskalizacije pružanja marketinških usluga u maloprodajnim objektima

Usvojene su izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju

Usvojene izmene Zakona o porezima na imovinu

Usvojene izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Usvojene su izmene Zakona o PDV

Usvojene izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Usvojene su izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji

Podsetnik - Obaveza prijema e-fakture od 1. jula

Refakcija PDV-a za 2021. godinu stranim obveznicima

Mišljenja Ministarstva finansija o poreskim implikacijama MSFI 9

Mišljenje Ministarstva finansija o vrednovanju zaliha

Godišnji porez na dohodak građana ostvaren u 2021. godini

Usvojene su izmene i dopune Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

Izmene i dopune carinskih propisa

 

2021

Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu

Usvojene izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Izmene i dopune TP Pravilnika - CbC_2021

Podsetnik: Ključni datumi eFiskalizacije

Elektronsko fakturisanje – usvojeni podzakonski akti

Usvojene su izmene i dopune Zakona o akcizama

Novine kod oporezivanja ugovorenih naknada (prihodi tzv. frilensera)

Usvojen je Zakon o elektronskom fakturisanju

Usvojeni su novi pravilnici koji se odnose na primenu Zakona o fiskalizaciji

Usvojen je novi objedinjeni Pravilnik o porezu na dodatu vrednost

Završen proces ratifikacije Sporazuma o slobodnoj trgovini između Evroazijske ekonomske unije i Srbije

Srpska mreza sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i lista poreskih rajeva 2021

Kamatne stope "van dohvata ruke” za 2021. godinu

Pravilnik o popunjavanju carinskih deklaracija i primena PDV pravila

Godišnji porez na dohodak građana ostvaren u 2020. godini

Novi Program Direktnih Davanja Privrednim Subjektima zbog COVID-19 u Srbiji

Ministarstvo finansija izdalo je Mišljenje kojim pojašnjava izdavanje računa u elektronskom obliku

Pregled izmena i dopuna Zakona o porezima na imovinu

Pregled izmena Zakona o porezu na dobit, poreskog bilansa i poreske prijave

Usvojene su izmene i dopune većeg broja PDV pravilnika

 

2020

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Plaćanje odloženih poreza i doprinosa na rate

Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost

Usvojene su izmene i dopune Zakona o akcizama

Vlada Srbije Zaključkom omogućila dodatne fiskalne pogodnosti i direktna davanja zbog COVID-19

NBS donela odluku o novom moratorijumu za banke i davaoce finansijskog lizinga

Rokovi posle ukidanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije

Dopuna Uredbe o paketu fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja privatnom sektoru i građanima zbog COVID-19

Program finansijske podrške preko Fonda za razvoj

Odložen rok za predaju finansijskih izveštaja i prijava za porez na dobit

Usvojena Uredba o paketu fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja privatnom sektoru i građanima zbog COVID-19

Najavljene mere Vlade Republike Srbije za podsticaj privrede radi ublažavanja posledica krize prouzrokovane zaraznom bolešću COVID-19

PDV oslobođenje za promet zaštitne opreme (maski)

Dopuna Uredbe o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja

Izveštavanje Narodne Banke Srbije o kreditnim poslovima sa inostranstvom u toku vanrednog stanja

Rokovi u upravnom postupku tokom vanrednog stanja

Usvojenе prvе poreske mere Vlade Srbije zbog COVID-19 krize

Radne/boravišne dozvole i sloboda kretanja u uslovima vanrednog stanja u Srbiji

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja

Kamatne stope “van dohvata ruke” za 2020. godinu

Godišnji porez na dohodak građana ostvaren u 2019. godini

 

2019

Usvojene izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost

Objavljen Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenih po osnovu akcija

Objavljen Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene 

Troškovi prevoza zaposlenih - Pismo Poreske uprave izdato Privrednoj komori Srbije

Objavljena Uredba o kriterijumima za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine

Sporazumi o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – u primeni od 1. januara 2019. godine

Mišljenje Ministarstva finansija u vezi sa ostvarivanjem prava na naknadu putnih troškova

Kamatne stope "van dohvata ruke" za 2019. godinu

Godišnji porez na dohodak građana ostvaren u 2018. godini

Narodna skupština usvojila novi Carinski zakon

 

2018

Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Usvojen Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Izmene Pravilnika o ulaganjima u oblastima kulture koja se priznaju kao rashod

Narodna skupština Srbije je ratifikovala Dodatni protokol 5 uz CEFTA Sporazum

Porez na imovinu i „MSFI za MSP” - mišljenja Ministarstva finansija

Usvojene izmene propisa o zapošljavanju stranaca i upućivanju na rad u inostranstvo

Mišljenje Ministarstva finansija u vezi sa obavezom plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u slučaju kada direktor ne ostvaruje naknadu

Izmene pravilnika iz oblasti PDV i Uredba o oslobođenju od carinskih dažbina na uvoz opreme

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Stupio na snagu Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Usvojena je Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju usvojene u Parlamentu Srbije

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost usvojene u Parlamentu Srbije

Strani obveznici u Srbiji mogu podneti zahtev za refakciju PDV za 2017. godinu najkasnije do 30. juna 2018. godine

Stope kamata "van dohvata ruke" za 2018. godinu

Godišnji porez na dohodak građana ostvaren u 2017. godini

 

2017

Izmene i dopune poreskih zakona usvojene u Parlamentu Srbije 

Odložena primena pravilnika o PDV evidenciji

Izmene podzakonskih akata koji uređuju oblast akciza

Pravilnik o PDV evidenciji

OECD Smernice 2017

Refakcija PDV-a za 2016. godinu

Usvojeni su pravilnici u vezi sa primenom odredbi Zakona o porezu na dodatu vrednost od značaja za određivanje mesta prometa usluga

Objavljene kamatne stope u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2017. godinu

Godišnji porez na dohodak građana ostvaren u 2016. godini

Usvojene su izmene i dopune Carinskog zakona

Izmene Pravilnika o poreskom bilansu

Usvojene su izmene i dopune Zakona o akcizama

Usvojene su izmene i dopune Zakona o PDV

Zakon o izmenama ZPPPA

Kupovina akcija pravnog lica iz inostranstva povezanog sa poslodavcem zaposlenih koji kupuju ove akcije

 

2016

Novi Pravilnik o PDV evidenciji

Registracija stranih lica za PDV

Podnošenje poreske prijave za godišnji porez u pisanom obliku

UIDO Porez na usluge - Poreski Rajevi - Februar

Kamatne stope u skladu sa principom „van dohvata ruke“

Godisnji Porez Na Dohodak Gradjana Februar

Srpska Mreza UIDO u primeni od 1 januara - Februar

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak gradjana - Januar

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ZPPPA - Januar

Izmene i dopune Zakona o akcizama - Januar

Zakon o porezu na dobit pravnih lica - Januar

 

2015

Poreske vesti izmena iznosa dnevnica - Novembar

Izmena iznosa dnevnica- Oktobar

Izmene Zakona o PDV - Oktobar

Predlog izmena Zakona o PDV - Septembar

Akcize - Avgust

Klinicka ispitivanja MF misljenje Dopuna - Maj

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Misljenje Ministarstva finansija

Pravilnik o kamatnim stopama u skladu sa „van dohvata ruke“

Elektronsko Fakturisanje - Februar

Srpska Mreza UIDO u primeni od 1 januara 2015. godine - Januar

Godisnji Porez Na Dohodak Gradjana 2014 - Januar

 

2014

Usvojen Pravilnik o kamatnim stopama u skladu sa "van dohvata ruke"

Izmene Pravilnika o transfernim cenama - Februar

SrpskaMrezaUIDO u primeni od 1. januara 2014. godin - Januar

 

2013

Poreska Prijava Porez po odbitku Sekundarne Sirovine - avgust

Izmene pravilnika o poreskim prijavama OPJ i OD obrascima - avgust

Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja - avgust

Usvojen Pravilnik o transfernim cenama - jul

Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja Srbije i UAE

Obrasci poreskih prijava za porez na prenos prava i porez na poklon

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana - jun

Izmene i dopune Zakona o akcizama - jun

Izmene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji - april

Izmene i dopune Pravilnika o informativnoj poreskoj deklaraciji

Obaveza podnosenja godisnje poreske prijave za - februar

Podzakonski akti na osnovu poreza na dodatu vrednost - februar

Zakon o zateznoj kamati i Zakon o rokovima placanja - januar

Izmena kriterijuma za utvrdjivanje statusa izvoznika - januar

Obaveza dostavljanja obrazaca OS i OS-1 - januar

 

2012

Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi - decembar

Usvojene izmene Zakona o akcizama - decembar

Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom - decembar

Novi PDV pravilnici - novembar

Izmene Zakona o porezu na dohodak gradjana - oktobar

Usvojene izmene i dopune zokona o PDV-u - oktobar

Usvojene izmene Zakona o akcizama - oktobar

Usvojene izmene Zakona o finansiranju lokalne samouprave - oktobar

Predlozene izmene i dopune Zakona o PDV-u - septembar

Izmene PDV pravilnika - avgust

Obavestenje Ministarstva finansija u vezi sa obavezama banaka - jun

Ministarstvo finansija o izdavanju racuna promet bez naknade

Promene koje se odnose na OS i OS1 obrasce - mart

Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica - januar

DTT Mreza Srbije - januar

Usvojene izmene i dopune Zakona o prvrednim drustvima - januar

 

Connect with us