Klinicka ispitivanja MF misljenje Dopuna

Mišljenje Ministarstva finansija

Mišljenje Ministarstva finansija br. 01-00-64/2014-04 od 23.4.2015. godine

1000
ministarstvo finansija

Dopuna mišljenja Ministarstva finansija – Sektora za fiskalni sistem broj: 01—00-64/2014-04 od 5.01.2015. godine

Na osnovu mišljenja Ministarstva zdravlja broj: 011-00-72/2015-06 od 2.04.2015. godine, u okviru dela 1. mišljenja Ministarstva finansija – Sektora za fiskalni sistem broj: 011-00-64/2014-04 od 5.01.2015. godine dodaje se treći odeljak, koji glasi:

„Ali, ukoliko se kliničko ispitivanje lekova vrši tako što sponzor kliničkog ispitivanja, kao fizičko ili pravno lice koje preuzima odgovornost za započinjanje, sprovođenje, odnosno finansiranje kliničkog ispitivanja, prenese deo ili sve svoje obaveze u vezi sa sprovođenjem kliničkog ispitivanja lekova na drugo lice opredeljeno propisima koji uređuju oblast kliničkog ispitivanja, primera radi na ugovornu istraživačku organizaciju, to lice (npr. ugovorna istraživačka organizacija), u skladu sa mišljenjem Ministarstva zdravlja broj: 011-00-72/2015-06 od 2.4.2015. godine, vrši kliničko ispitivanje lekova. S tim u vezi, ako obveznik PDV – ugovorna istraživačka organizacija (ili drugo lice na koje je sponzor preneo deo ili sve svoje obaveze u vezi sa sprovođenjem kliničkog ispitivanja lekova) pruža usluge kliničkog ispitivanja lekova stranom licu, u tom slučaju, mesto prometa te usluge je inostranstvo (što znači da za predmetnu uslugu ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, a obaveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu).“

© 2023 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us