Sporazumi o izbegavanju dvostrukog oporezivanja od 1. januara 2019.

Sporazumi o izbegavanju dvostrukog oporezivanja od 1. j

Mreža važećih sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i drugih zemalja na dan 1. januar 2019. godine menjala se u odnosu na prethodnu godinu – u primeni su novi sporazumi sa San Marinom i Indonezijom, dok sporazum sa Malezijom više nije na snazi. Dodatno, od 1. januara 2019. godine su kao posledica Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore (MLI) izmenjeni sporazumi sa Austrijom, Francuskom, Litvanijom, Poljskom, Slovačkom, Slovenijom i Velikom Britanijom.

1000
tax

Mreža važećih sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i drugih zemalja na dan 1. januar 2019. godine menjala se u odnosu na prethodnu godinu – u primeni su novi sporazumi sa San Marinom i Indonezijom, dok sporazum sa Malezijom više nije na snazi. Dodatno, od 1. januara 2019. godine su kao posledica Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore (MLI) izmenjeni sporazumi sa Austrijom, Francuskom, Litvanijom, Poljskom, Slovačkom, Slovenijom i Velikom Britanijom.

Spisak od 59 država sa kojima Srbija ima ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja  u primeni na dan 1. januara 2019. godine (imajući u vidu najznačajnije izmene usled MLI) je predstavljena u dokumentu koji prilažemo.

Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

Ukoliko se strano pravno lice nalazi u nekoj od zemalja iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, poreska stopa iznosi 25%. Uz to, porez se plaća na naknade isplaćene stranom licu za sve usluge, bez obzira na mesto pružanja, odnosno korišćenja. Od 1. januara 2019. godine San Marino više nije na listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom u primeni od od 1. januara 2019. godine je data u prilogu.

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje
KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija
Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us