• 1000

Ministarstvo finansija Republike Srbije je donelo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost (Pravilnik), koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 116/2023 od 26. decembra 2023. godine.

Predmetne izmene se primenjuju od 1. januara 2024. godine.

Najznačajnije novine su prikazane u nastavku.

Poresko oslobođenje za promet dobara u postupku carinskog skladištenja

Predviđa se da će poreski dužnik moći da ostvari pravo na poresko oslobođenje za promet dobara koja su u postupku carinskog skladištenja u slučaju naplate odnosno plaćanja avansa za budući promet dobara (koja još uvek nisu stavljena u postupak carinskog skladištenja u trenutku plaćanja avansa), ukoliko poseduje ugovor kojim se dokazuje da je reč o naknadi ili delu naknade za promet dobara koji će biti izvršen dok se ta dobra nalaze u postupku carinskog skladištenja.

Račun za više pojedinačnih isporuka

Precizira se da se jedan elektronski račun za više pojedinačnih isporuka može izdati i za period kraći od kalendarskog meseca.

Shodno, u slučaju izdavanja elektronske fakture za više pojedinačnih isporuka kao podatak o datumu prometa navodi se poslednji dan perioda za koji je izdata elektronska faktura.

Fiskalni račun izdat subjektu javnog sektora

Precizira se da se računom u smislu Zakona o PDV ne smatra fiskalni račun izdat za promet za koji je na zahtev subjekta javnog sektora izdata elektronska faktura.

 

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs.

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs