Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

Objavljen Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 117/2012 od 12. decembra 2012. godine objavljen je Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi.

1000

Pravilnik je stupio na snagu 13. decembra 2012. godine.

Ovim Pravilnikom se propisuje obrazac informativne poreske prijave, a koja
predstavlja izveštaj o podacima od posebnog značaja za fiskalni interes
Republike Srbije.

Informativnu poresku prijavu podnose fizička lica, obveznici poreza na dohodak građana i poreza na imovinu, čija je ukupna vrednost imovine u zemlji i inostranstvu, na dan 1. januar 2013. godine, veća od 35.000.000 dinara.

Vrednost imovine se opredeljuje na osnovu cene koja bi se u slučaju prodaje
imovine mogla postići na tržištu na dan 1. januara 2013. godine.
U poreskoj prijavi se iskazuju i podaci o imovini fizičkih lica koja su povezana
sa obveznikom podnošenja prijave.

Povezana lica su članovi njegove porodice, i to: supružnik, roditelji, deca,
usvojenici i usvojioci.

Informativna poreska prijava se podnosi u periodu od 15. januara do 31. marta 2013. godine, Poreskoj upravi – Centrali neposredno ili putem pošte, odnosno elektronskim putem na portalu Poreske uprave.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us