Novi Program Direktnih Davanja Privrednim Subjektima zbog COVID-19 u Srbiji

Novi Program Direktnih Davanja Privrednim Subjektima zb

Program je stupio na snagu 13. februara 2021. godine.

1000

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 11 od 12. februara 2021. godine, Vlada Republike Srbije (Vlada) je objavila Uredbu o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (Program).

Program je stupio na snagu 13. februara 2021. godine.

Ko ima pravo na novi Program direktnih davanja?

Pravo na direktna davanja u skladu sa Programom, bez obzira na veličinu privrednog subjekta, imaju:
1) Rezidentni privredni subjekti u privatnom sektoru i ogranci i predstavništva stranih pravnih lica,
2) koji nisu na spisku korisnika javnih sredstava,
3) koji su osnovani/registrovani zaključno sa 13. februarom 2021. godine ili su zaključno sa ovim danom postali PDV obveznici,
4) kojima nije privremeno oduzet PIB na poslednji dan meseca koji prethodi isplati,
5) koji su dali posebnu izjavu o prihvatu direktnih davanja na portalu ePorezi za svaku mesečnu isplatu.

Ko nema pravo na novi Program direktnih davanja?

Pravo na direktna davanja u skladu sa Programom nemaju neka pravna lica iz finansijskog sektora:
1) banke,
2) društva za osiguranje i reosiguranje,
3) društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima,
4) davaoci finansijskog lizinga,
5) platne institucije i institucije elektronskog novca.

table

Gubitak prava na direktna davanja

1)  Ukoliko od 13. februara 2021. godine do isteka 3 meseca od poslednje isplate (najkasnije do 30. septembra 2021. godine) privredni subjekt smanji broj kvalifikovanih zaposlenih za više od 10% osim zaposlenih sa kojima je sklopljen ugovor na određeno pre 13. februara 2021. godine, a koji ističe u ovom periodu.

2)  Ukoliko isplate dividende od 13. februara 2021. godine zaključno sa 31. decembrom 2021. godine.

Poreska uprava će svakog poslednjeg dana u mesecu do kraja septembra 2021. godine proveravati da li su korisnici izgubili prava na direktna davanja.

Posledice gubitka prava na direktna davanja obuhvataju obavezu povraćaja dobijenih direktnih davanja sa kamatom za neblagovremeno plaćene javne prihode u roku od pet dana.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us