Troškovi prevoza zaposlenih - Pismo Poreske uprave

Troškovi prevoza zaposlenih - Pismo Poreske uprave

Poreska uprava je 25. aprila 2019. godine dostavila zvanično obaveštenje Privrednoj komori Srbije u vezi sa pitanjem oko tretmana troškova prevoza zaposlenih imajući u vidu novo Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-12/2019-4 od 01. februara 2019. godine.

1000

Poreska uprava je 25. aprila 2019. godine dostavila zvanično obaveštenje Privrednoj komori Srbije u vezi sa pitanjem oko tretmana troškova prevoza zaposlenih imajući u vidu novo Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-12/2019-4 od 01. februara 2019. godine.

U obaveštenju se, između ostalog, navodi da je u pripremi uputstvo za kontrolu na koji način će Poreska uprava kontrolisati dokumentaciju radi priznavanja isplate troškova prevoza zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada.

U prilogu vam dostavljamo pomenuto obaveštenje izdato Privrednoj komori Srbije na srpskom jeziku i prevod na engleski jezik.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna podrška naših poreskih stručnjaka, slobodno nam se obratite.

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje
KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija
Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

tax

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us