• 1000

Ministarstvo finansija Republike Srbije je donelo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost (Pravilnik), koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 29/2024 od 3. aprila 2024. godine.

Predmetne izmene se primenjuju od 4. aprila 2024. godine.

Najznačajnije novine su prikazane u nastavku.

Poresko oslobođenje za promet dobara u postupku carinskog skladištenja

Ukinuta je prethodno propisana obaveza poreskog dužnika da poseduje račun za isporuku dobara overen od strane nadležnog carinskog organa, kako bi ostvario pravo na poresko oslobođenje za promet dobara koja su u postupku carinskog skladištenja.

S tim u vezi, ukinuta je i obaveza nadležnog carinskog organa da na zahtev poreskog dužnika overava račun za isporuku dobara koja su u postupku carinskog skladištenja.

Posledično, predmetno poresko oslobođenje poreski dužnik može da ostvari ukoliko poseduje deklaraciju u elektronskom obliku, odnosno overenu kopiju deklaracije u papirnom obliku kojom se dokazuje da su dobra u postupku carinskog skladištenja, u skladu sa carinskim propisima.

Poresko oslobođenje za promet dobara i usluga na osnovu međunarodnih ugovora

Precizira se da se poresko oslobođenje na osnovu međunarodnih ugovora ostvaruje u skladu sa međunarodnim ugovorom koji se primenjuje na dan zaključenja ugovora na osnovu kog se vrši promet dobara i usluga, odnosno međunarodnim ugovorom koji se primenjuje na dan prometa dobara i usluga. Pravilo se shodno primenjuje i na uvoz dobara.

Propisano je da potvrda o poreskom oslobođenju treba da, između ostalog, sadrži i podatak o nazivu i vrednosti projekta, ukoliko se promet vrši u okviru realizacije projekta.

Refundacija PDV za kupca prvog stana

Propisano je da se pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana ostvaruje na osnovu fiskalnog računa obveznika PDV – prodavca koji je po tom osnovu poreski dužnik u skladu sa Zakonom o PDV. Navedenom izmenom onemogućeno je da se pravo na refundaciju PDV ostvaruje na osnovu drugog računa ili drugog dokumenta koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kom je iskazan PDV.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs.

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs