Refrakcija PDV za 2017. godinu do 30 juna 2018. godine

Refrakcija PDV za 2017. godinu do 30 juna 2018

Refakcija PDV-a obračunatog na isporuke dobara i pružanje usluga u Srbiji dozvoljava se stranim obveznicima shodno zakonu o PDV

1000
Tax

Zakon o PDV-u dozvoljava stranim obveznicima refakciju PDV-a obračunatog na isporuke dobara i pružanje usluga u Srbiji.

Refakcija PDV je moguća pod određenim uslovima, između ostalog, ukoliko poreski obveznik nije vršio isporuke dobara i pružanje usluge u Srbiji u 2017. godini, osim pojedinih usluga prevoza dobara koje su oslobođene sa pravom na odbitak prethodnog poreza (usluge prevoza koje se odnose na uvoz, izvoz, slobodne zone, tranzit ili privremeni uvoz) i usluga prevoza putnika autobusima za koji Uprava carine obračunava PDV.

Refakcija je moguća samo za pravna lica sa sedištem u državama sa kojima Srbija ima reciprocitet. U pitanju su sledeće države:

‒ Holandija,
‒ Slovačka,
‒ Hrvatska,
‒ Danska,
‒ Austrija,
‒ Bosna i Hercegovina,
‒ Belgija,
‒ Crna Gora,
‒ Makedonija,
‒ Slovenija,
‒ Nemačka,
‒ Velika Britanija
‒ Švajcarska,
‒ Turska, refakcija je ograničena na isporuke
   dobara i pružanje usluga koje se odnose na
   prevoz, sajmove i slično,
‒ Norveška (od 9. marta 2017. godine) i
‒ Rumunija (od 8. maja 2017. godine).

Zahtev za PDV refakciju može biti podnet najkasnije do 30. juna 2018. godine.

Minimalni iznos za koji se može podneti zahtev za refakciju PDV je 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Kako bi podneo zahtev za refakciju PDV-a, nerezidentni poreski obveznik treba da poseduje srpski poreski identifikacioni broj.


KPMG podrška

KPMG može pružiti podršku u svakoj fazi procesa refakcije PDV-a:

‒ razmatranje ispunjenja uslova za PDV refakciju,
‒ pomoć u dobijanju poreskog identifikacionog broja,
‒ priprema i podnošenje zahteva za PDV refakciju i prateće
   dokumentacije,
‒ podrška u komunikaciji sa Poreskom upravom i praćenje
   zahteva.


KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us