Usvojene su izmene i dopune Zakona o akcizama

Usvojene su izmene i dopune Zakona o akcizama

Zakon stupa na snagu 29. decembra 2020. godine a primenjuje od 1. januara 2021. godine osim ako je za pojedine odredbe posebno naglašeno drugačije.

1000

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 17. decembra 2020. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (Zakon). Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 153 od 21. decembra 2020. godine.

Zakon stupa na snagu 29. decembra 2020. godine a primenjuje od 1. januara 2021. godine osim ako je za pojedine odredbe posebno naglašeno drugačije.

Značajnije izmene su prikazane u nastavku.

Uvećanje akcize na nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje e-cigareta

Počevši od 1. januara 2021. godine uvećavaju se akcize na nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje e-cigareta kako je prikazano u tabeli u nastavku:

1

Uvećanje akcize na cigarete

Počevši od 01. januara 2021. godine do 30. juna 2021. godine, umesto dosadašnjih 75,25 RSD/pak, obračunavaće se akciza u iznosu od 76,75 RSD/pak.

Na svakih narednih šest meseci, stopa će rasti za po 1,50 RSD/pak, do 1. jula 2025. godine, od kada će iznos akcize na cigareta iznositi 90,25 RSD/pak.

Proširenje prava na refakciju plaćene akcize

Zakon propisuje pravo na refakciju plaćene akcize:
1) kupcu zaplenjenih akciznih proizvoda koji se izvoze a nabavljeni su u zemlji od ovlašćenog pravnog lica,
2) kupcu akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole ili prinudne naplate koji se izvoze a nabavljeni su u zemlji od ovlašćenog pravnog lica,
3) kupcu akciznih proizvoda koji se izvoze a nabavljeni su u zemlji od lica koje akcizne proizvode stečene u skladu sa zakonom prodaje i vodi u poslovnim knjigama.

KPMG tim Vam stoji na raspolaganju za sva pitanja u vezi primene Zakona.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us