Usvojene izmene i dopune Zakona o akcizama

Usvojene izmene i dopune Zakona o akcizama

Narodna skupština Republike Srbije je dana 29. maja 2013. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 47 od 29. maja 2013. godine.

1000

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (u daljem tekstu: Zakon) je stupio na snagu 30. maja 2013. godine. 

Zakonom je uvedena akciza na biogoriva i biotečnosti.

Biogoriva, definisana su zakonom kojim se uređuje oblast energetike, kao tečna ili gasovita goriva za saobraćaj, proizvedena iz biomase.

Biotečnosti, definisane su zakonom kojim se uređuje oblast energetike, kao
tečna goriva za proizvodnju električne i toplotne energije i energije za grejanje i hlađenje, proizvedene iz biomase, osim za saobraćaj.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us