Kupovina akcija pravnog lica iz inostranstva povezanog sa poslodavcem zaposlenih

Kupovina akcija pravnog lica iz inostranstva povezanog

Narodna banka Srbije zauzela je stav po pitanju kupovine akcija pravnog lica iz inostranstva od strane fizičkih lica, a preko poslodavca u Srbiji, pri čemu je pravno lice iz inostranstva osnivač poslodavca.

1000
Illuminated office tower at night

Narodna banka Srbije zauzela je stav po pitanju kupovine akcija pravnog lica iz inostranstva od strane fizičkih lica, a preko poslodavca u Srbiji, pri čemu je pravno lice iz inostranstva osnivač poslodavca.

Naime, članom 13. stav 1. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS“ br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014) propisano je da rezidenti – fizička lica mogu vršiti plaćanje i naplatu radi kupovine i prodaje u inostranstvu vlasničkih hartija od vrednosti koje nisu direktne investicije.

Shodno stavu Narodne banke Srbije, nema smetnji da rezidenti - fizička lica koji su zaposleni u domaćem privrednom društvu (ćerka kompanija), čiji je osnivač strano privredno društvo (majka kompanija), izvrše kupovinu akcija majke kompanije posredstvom ćerke kompanije koja bi u ime i za račun zaposlenih rezidenata izvršila plaćanje majci kompaniji za akcije koje se kupuju.

Vlasnik akcija je fizičko lice jer poslodavac samo vrši plaćanje u ime i za račun fizičkog lica.

U prethodnom periodu ovo pitanje je tumačeno na različite načine te izneti stav Narodne banke Srbije predstavlja značajan pomak.

Mi vam stojimo na raspolaganju za sva pitanja i pomoć u vezi sa ovim pitanjem.

Connect with us