• 1000
Zakon o PDV-u dozvoljava stranim obveznicima refakciju PDV-a obračunatog na isporuke dobara i pružanje usluga u Srbiji.
 
Uslovi za refakciju PDV-a
 
Refakcija PDV-a je moguća pod sledećim uslovima:
 1.  Ako je PDV za promet dobara i usluga iskazan u računu, i ukoliko je račun plaćen;
 2. Minimalni iznos za koji se može podneti zahtev za refakciju iznosi EUR 200 u dinarskoj protivvrednosti;
 3. Ako su ispunjeni uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavljena dobra i usluge;
 4. Ako poreski obveznik nije vršio promet dobara i usluga u Republici Srbiji, izuzev pojedinih usluga prevoza dobara koje su oslobođene sa pravom na odbitak prethodnog poreza, usluga prevoza putnika autobusima za koji Uprava carine obračunava PDV, kao i dobara i usluga za koje obavezu obračunavanja PDV ima primalac istih.

Refakcija je moguća samo za pravna lica sa sedištem u državama sa kojima Srbija ima reciprocitet. U pitanju su sledeće države:

 • Holandija
 • Slovačka
 • Hrvatska
 • Danska
 • Austrija
 • Bosna i Hercegovina
 • Belgija
 • Crna Gora
 • Makedonija
 • Slovenija
 • Nemačka
 • Velika Britanija
 • Turska – (refakcija je ograničena na isporuke dobara i pružanje usluga koje se odnose na prevoz, sajmove i slično)
 • Švajcarska
 • Norveška
 • Rumunija
 • Mađarska

Dodatne informacije

Kako bi podneo zahtev za refakciju PDV-a, strani obveznik treba da poseduje srpski poreski identifikacioni broj.

KPMG podrška
 
KPMG može pružiti podršku u svakoj fazi procesa refakcije PDV:
 • razmatranje ispunjenja uslova za PDV refakciju;
 • pomoć u dobijanju poreskog identifikacionog broja;
 • priprema i podnošenje zahteva za PDV refakciju i prateće dokumentacije;
 • podrška u komunikaciji sa Poreskom upravom i praćenje zahteva.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs