PDV oslobođenje za promet zaštitne opreme (maski)

PDV oslobođenje za promet zaštitne opreme (maski)

Vlada Republike Srbije je objavila Uredbu o dopuni Uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja.

1000

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 43/2020 od 27. marta 2020. godine, Vlada Republike Srbije je objavila Uredbu o dopuni Uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (Dopuna Uredbe).

Dopuna Uredbe je stupila na snagu 27. marta 2020. godine.

U skladu sa Dopunom Uredbe, isporuke zaštitnih sredstava (maski) koje Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) vrši pravnim licima koja se bave distribucijom zaštitnih sredstava (maski) oslobođene su poreza na dodatu vrednost sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

flag

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us