Usvojene izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Usvojene izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 7. oktobra 2021. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

1000
Tax

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 7. oktobra 2021. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: Zakon o izmenama ZPPPA) koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 96 od 8. oktobra 2021. godine.

Najznačajnije usvojene izmene:

Prijava po službenoj dužnosti o obračunatim doprinosima za socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva

Zakonom o izmenama ZPPPA uvodi se pravni osnov kojim se omogućava Poreskoj upravi da podnese poresku prijavu o obračunatim doprinosima za socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.

Prijavu po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika/poreskog placa, kada prijava nije podneta u roku propisanom zakonom koji uređuje doprinose za socijalno osiguranje.

Odlaganje plaćanja kamate po zahtevu poreskog obveznika kome je poništen sporazum, odnosno ukinuto rešenje o odlaganju plaćanja poreskog duga, nakon ispunjenja glavne obaveze u potpunosti

Poreski obveznik koji svoju glavnu poresku obavezu nakon poništenja sporazuma, odnosno ukidanja rešenja o odlaganju plaćanja poreskog duga izmiri u celosti i dodatno izvrši plaćanje dospelih poreskih obaveza po drugim osnovama, može u roku od pet dana od dana plaćanja, podneti zahtev za odlaganje plaćanja preostale kamate koja se odnosi na izmirene obaveze.
Odredbe o odlaganju plaćanja kamate primenjuju se pod istim uslovima i na poništene sporazume, odnosno ukinuta rešenja pre stupanja na snagu Zakona o izmenama ZPPPA.
Zamena sredstva obezbeđenja po zahtevu poreskog obveznika kome je odobreno odlaganje plaćanja poreskog duga

Poreska uprava izvršiće zamenu sredstva obezbeđenja, ako je novo sredstvo obezbeđenja iste vrste i veće vrednosti i ako ispunjava opšte uslove za sredstva obezbeđenja propisane ZPPPA.
Mogućnost zamene sredstva obezbeđenja u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza, primenjuju se i na sredstva obezbeđenja u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza, koje je odobreno pre stupanja na snagu Zakona o izmenama ZPPPA.
Rok za izdavanje dopunskog zapisnika

Produžen je rok za sastavljanje dopunskog zapisnika sa 5 dana na 30 dana od dana prijema primedbi na zapisnik.

Usaglašavanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji

Dodatno, Zakonom o izmenama ZPPPA vrši se preciziranje odredaba u cilju usklađivanja sa Zakonom o fiskalizaciji.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us