Podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o PDV

Podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o PDV

Nakon izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost (Zakon o PDV), koje su usvojene krajem septembra 2012. godine, značajan broj podzakonskih akata kojima se bliže uređuje primena pojedinih odredbi Zakona o PDV je promenjen ili su doneti novi.

1000

Imajući u vidu da je u kratkom roku usvojen veliki broj izmena, koje se
u najvećem delu primenjuju od 1. januara 2013. godine, kao i veliki broj
podzakonskih akata, pravilnika i uredbi, u praksi se često postavlja pitanje
koji su to podzakonski akti i dalje na snazi.

Iz tog razloga, a kako bi vam olakšali svakodnevni posao i pomogli da se
što lakše i brže snađete u velikom broju propisa, dostavljamo u nastavku
listu svih podzakonskih akata koji su doneti na osnovu Zakona o PDV, a
koji se primenjuju na dan 1. februara 2013. godine.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us