• 1000

Ministar finansija Republike Srbije je doneo Pravilnik o izmenama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost (Pravilnik), koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 96/2023 od 02. novembra 2023. godine.

Pravilnik se primenjuje od 01. januara 2024. godine.

Izmene se odnose na vođenje evidencija o zahtevima putnika za povraćaj PDV od strane prodavaca – obveznika PDV.

Najznačajnije novine su prikazane u nastavku.

Novi Obrazac EZPPPDV

Propisan je novi, značajno detaljniji Obrazac EZPPPDV - Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV.

Novi obrazac između ostalog sadrži i redni broj evidencije, ime i prezime i broj pasoša/putne isprave kupca-putnika kao i način povraćaja PDV.

Kao i do sada obrazac EZPPPDV popunjava se za svaki primljen, overeni zahtev za povraćaj PDV pojedinačno.

Rok za iskazivanje podataka u novoj evidenciji

Predviđeno je da se podaci u Obrascu EZPPPDV iskazuju u roku od sedam dana od isteka poreskog perioda u kojem je primljen overeni original zahteva putnika za povraćaj PDV.

Način vođenja evidencije zahteva putnika za povraćaj PDV

Predviđeno je da prodavac – obveznik PDV, koji je obveznik fiskalizacije, vodi predmetnu evidenciju u elektronskom obliku, iskazivanjem podatka u EZPPPDV Obrascu u okviru aplikacije za fiskalizaciju na portalu Poreske uprave.

Prodavac - obveznik PDV, koji nije obveznik fiskalizacije, propisanu evidenciju će voditi kao i do sada, u papiru ili elektronski, ali na novom Obrascu EZPPPDV, bez obaveze unošenja u aplikaciju ili dostavljanja Poreskoj upravi (osim ako poreski organ zahteva od obveznika da dostavi evidenciju).

 

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs.

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs